Diagnostický nástroj

Diagnostický nástroj je součástí všech komponent ERA. Používá se pro sesbírá diagnostických dat, které technické podpoře ESET pomohou vyřešit případné problémy s komponenty ERA infrastruktury. Po spuštění diagnostického nástroje vyberte složku, do které chcete data uložit a vyberte data, které chcete sesbírat (viz níže uvedený seznam akcí).

Diagnostický nástroj naleznete v následujícím umístění:

Windows

Ve složce C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\<produkt>\ naleznete soubor Diagnostic.exe.

Linux

Ve složce /opt/eset/RemoteAdministrator/<produkt>/ naleznete soubor Diagnostic<produkt> (například DiagnosticServer, DiagnosticAgent...)

Použití

1.V závislosti na prostředí spusťte nástroj přímo poklepáním na soubor nebo z příkazového řádku.

2.Zadejte cestu, do které chcete protokoly uložit (například jako na obrázku "logs") a potvrďte klávesou Enter.

3.Zadejte informace, které chcete sesbírat (například jako na obrázku 1 trace status 3). Bližší popis jednotlivých možností naleznete na konci této kapitoly.

diagnostic

4.Po dokončení se ve složce, ze které jste nástroj spustili, vytvořila složka (v našem případě logs). V této složce se nachází archiv se všemi sesbíranými soubory.

diagnostic_logs

Akce

ActionEraLogs – vytvoří novou složku a uloží do ní všechny protokoly. Pro sesbírání pouze konkrétního typu protokolu použijte odpovídající přepínač (trace, status...)

ActionGetDumps – vytvoří novou složku a uloží do ní výpis (dump) procesu, který se vygeneroval při výskytu problému/pádu aplikace. Při výskytu závažného problému detekuje výpisy procesu přímo operační systém. Soubory s příponou .dmp se ve Windows ukládají do složky %temp%, na Linuxu do složky /tmp/.
validation-status-icon-infoPoznámka: Během získávání těchto dat musí služba (Agent, Proxy, Server, RD Sensor, FileServer) běžet.

ActionGeneralApplicationInformation – vytvoří novou složku GeneralApplicationInformation se souborem GeneralApplicationInformation.txt, který obsahuje informace o aktuálně nainstalovaném produktu ESET.

ActionConfiguration – vytvoří složku s konfiguračním souborem storage.lua.