Deployment tool

ESET Remote Deployment Tool je nástroj určený pro vzdálené nasazení all-in-one instalačního balíčku obsahujícího ERA Agent a bezpečnostní produkt ESET. Tento nástroj spouštíte pod svým uživatelským účtem a můžete jej použít také v případě, kdy se vám nedaří vzdáleně nasadit ERA Agenta přímo z ERA Serveru, kdy služba ERA Server běží jako Network Service, případně virtuální appliance běžící na operačním systému CentOS.

validation-status-icon-infoPoznámka: ESET Remote Deployment tool je samostatný nástroj pro nasazení ERA Agenta a bezpečnostního produktu na stanice s operačním systémem Microsoft Windows.

Pro nasazení ERA Agenta a bezpečnostního produktu:

1.Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte deployment tool.

2.Ujistěte se, že máte splněny všechny předpoklady.

3.Spusťte ESET Remote Deployment tool.

4.Vyberte si způsob, jak chcete najít stanice v síti:

Active Directory – prostřednictvím této možnosti si můžete seznam počítačů načíst z Active Directory.

Scan Network – prostřednictvím této možnosti můžete najít počítače v konkrétním IP rozsahu.

Import list – prostřednictvím této možnosti můžete importovat seznam počítačů ze souboru.

Add computers manually – prostřednictvím této možnosti ručně zadejte názvy počítačů nebo jejich IP adresy.

Řešení problémů

Pokud vzdálené nasazené nasazení selže, přejděte do kapitoly řešení problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení.