Aktualizace databázového serveru

Pro aktualizaci databázového serveru na nejnovější verzi postupujte podle následujících kroků:

1.Zastavte všechny služby ERA Serveru, resp. ERA Proxy. Pokud se k databázovému serveru, který budete aktualizovat, připojují také další aplikace, zastavte je všechny.

2.Zálohujte si obsah databáze.

3.Proveďte aktualizaci databázového serveru podle kroků výrobce.

4.Spusťte všechny služby ERA Serveru, resp. ERA Proxy a v trace protokolech ověřte úspěšné připojení do databáze.
 

Další informace

Aktualizace SQL Serveru https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx (pro informace ke konkrétní verzi SQL Serveru klikněte na webové stránce na možnost Other Versions a vyberte si verzi, kterou používáte)

Aktualizace MySQL Serveru (na verzi 5.6): http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/upgrading.html