Proces migrace SQL serveru

Postup migrace je stejný pro Microsoft SQL Server i Microsoft SQL Server Express.
 
Více informací naleznete v Databázi znalostí společnosti Microsoft.

Předpoklady

oNainstalovánu cílovou instanci SQL serveru, na kterou budete migrovat. Cílová instance může být nainstalována na jiném stroji než zdrojová.

oCílová instance SQL serveru musí být ve stejné verze jako zdrojová instance. Downgrade není podporován!

oMusíte mít nainstalované SQL Server Management Studio. Pokud máte obě instance SQL serveru na rozdílných strojích, nástroj pro správu nainstalujte na oba stroje.
 

Migrace

1.Zastavte službu ERA Server, resp. ERA Proxy.

2.Přihlaste se prostřednictvím SQL Server Management Studio na původní instanci SQL serveru.

3.Vytvořte úplnou zálohu databáze, kterou budete migrovat (standardně era_db). Doporučujme zadat zcela nový název zálohy. Pokud jste již databázi dříve zálohovali, při použití stejného jména by se k původní záloze přidala aktuální. V takovém případě by záloha byla zbytečně velká.

 

4.Klikněte na databázi a vyberte Tasks > Take Offline.

db_migration_SQL_takeoffline

5.Zkopírujte zálohu (.bak souboru) vytvořeného v kroku 3 do umístění, do kterého má přístup cílová instance SQL serveru. Dále může být potřeba změnit oprávnění pro přístup k danému souboru.

6.Klikněte na databázi a vyberte Tasks > Bring Offline., ale zatím nespouštějte ERA Server!

5.Přihlaste se prostřednictvím SQL Server Management Studio na novou instanci SQL serveru.

7.Obnovte obsah databáze na cílovou instanci SQL serveru.

db_migration_SQL_restore

9.V zobrazeném dialogovém okně zadejte název databáze. Doporučujeme použít stejný jako v původní instanci (standardně era_db).

10.Dále klikněte na na konci řádku From device.

db_restore

11.Klikněte na Add a najděte soubor se zálohou databáze.

12.Pokud záloha obsahuje více bodů, vyberte ten nejnovější.

13.V průvodci obnovením přejděte na záložku Options. Volitelně vyberte možnost Overwrite existing database a ujistěte se, že místo pro obnovení databáze (.mdf) a protokolu (.ldf) je správné. Pokud ponecháte výchozí hodnoty beze změny, použijí se cesty ze zdrojového SQL serveru. V takovém případě zkontrolujte tyto hodnoty.

oPokud si nejste jisti, kde jsou soubory databáze na cílovém SQL serveru uloženy, klikněte pravým tlačítkem myši na existující databázi, z kontextového menu vyberte možnost Properties a přejděte na záložku Files. Ve sloupci Path se zobrazí cesta ke složce, ve které jsou soubory uloženy.

db_restore02

14.Průvodce obnovením ukončete kliknutím na tlačítko OK.
 

15.Ujistěte se, že máte aktivní možnost SQL Server Authentication. Klikněte pravým tlačítkem na server a z kontextového menu vyberte možnost Properties. V zobrazeném dialogovém okně přejděte na záložku Security a ověřte, zda je možnost SQL Server and Windows Authentication mode aktivní.

db_migration_auth_SQL

16.Na cílovém SQL serveru vytvořte nový účet pro přístup k SQL serveru, který bude používat ERA Server případně ERA Proxy.

oNevynucujte platnost hesla!

oDoporučení pro uživatelské jméno:

Malé ASCII znaky, čísla a podtržítko "_"

oDoporučení pro heslo:

Pouze ASCII znaky včetně malých a velkých písmen, čísla, mezery a speciální znaky

oNepoužívejte non-ASCII znak, složené závorky {} a @

oMějte na paměti, že při nedodržení výše uvedených doporučení nemusí dojít k úspěšnému připojení do databáze případně budete muset použít escape znak při úpravě connection stringu (krok 19).

db_new_login

17.Vytvořenému uživateli namapujte obnovenou databázi. Na záložce User Mappings se ujistěte, že uživatel má následující role: db_datareader, db_datawriter, db_owner.

db_SQL_login_map

18.Klikněte pravým tlačítkem myši na databázi a z kontextového menu vyberte možnost Properties. Následně nastavte Compatibility level u obnovené databáze na nejnovější pro přístup ke všem funkcím.

db_properties

validation-status-icon-infoPoznámka: SQL Server Management Studio neumožňuje nastavit úroveň kompatibility vyšší, než na verzi, kterou aktuálně používáte. Příklad: Prostřednictvím SQL Server Management Studio 2008 nenastavíte úroveň na SQL Server 2014.

19.  Ujistěte se, že máte do databáze aktivní TCP/IP spojení na portu 1433. Konfiguraci zjistíte a případně změníte prostřednictvím nástroje Sql Server Configuration Manager v sekci SQL Server Network Configuration > Protocols for SQLEXPRESS. V pravé části dialogového okna u položky TCP/IP musí být stav Enabled. Následně položku otevřete a přejděte na záložku Protocols. V dolní části v sekci IPAll nastavte Port. Nastavení uložte kliknutím na tlačítko OK a restartujte službu SQL Server.

SQL_server_confMan_tcpIpProperties

20.Na stroji s ERA Serverem, resp. ERA Proxy najděte soubor startupconfiguration.ini a otevřete jej v textovém editoru.

oWindows Vista a novějších:

% PROGRAMDATA %\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

oWindows XP:

% ALLUSERSPROFILE %\ Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

o Linux:

/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini

20.Změňte connection string pro připojení k databázi.

oZadejte adresu a port nového databázového serveru.

oZadejte název nového uživatele a heslo, který má přístup ERA databázi.

Výsledek by měl vypadat takto:

 

DatabaseType=MSSQLOdbc

DatabaseConnectionString=Driver=SQL Server;Server=localhost,1433;Uid=era_user1;Pwd={SecretPassword123};CharSet=utf8;Database=era_db;

21.Spusťte službu ERA Server, resp. ERA Proxy a ujistěte se, že běží správně.