Záloha ERA databáze

Všechny informace a nastavení ESET Remote Administrator jsou uloženy v databázi. ERA Server, ERA Proxy ani ERA Mobile Device Connector neprovádí zálohu databáze. Doporučujeme tedy databázi zálohovat ručně pro zabránění ztráty dat. Pro více informací postupujte podle následujících kroků v závislosti na použitém typu databáze:

MySQL

SQL Server

Zálohu databáze využijete také při migraci ESET Remote Administrator na nový server.

Pro obnovení databáze ze zálohy postupujte podle následujících kroků v závislosti na použitém typu databáze:

MySQL

SQL Server

 


Níže uvádíme příklady skriptů, které můžete použít pro zálohování a obnovení databáze.

Jednorázová záloha

Pomocí níže uvedeného příkazu vytvoříte jednorázovou zálohu:

SQLCMD -S HOST\ERASQL -q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'BACKUPFILE'"

validation-status-icon-infoPoznámka: HOST nahraďte IP adresou/názvem SQL serveru a ERASQL je název MS SQL server instance.

Pravidelné zálohování pomocí skriptu

 

Vyberte si jeden z níže uvedených skriptů:

a)Tento skript vytvoří pokaždé nový dump databáze:

1. @ECHO OFF

2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'BAKCUPFILE'

   WITH NOFORMAT,INIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

3. REN BACKUPFILE BACKUPFILE-[%DATE%-%RANDOM%]

b)Tento skript bude zálohovat přírůstkově do jednoho souboru:

1. @ECHO OFF

2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'BAKCUPFILE'

   WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

Příklad obnovení MS SQL databáze

Pro obnovení databáze ze zálohy použijte příkaz:

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "RESTORE DATABASE ERA_DB FROM DISK = N'BACKUPFILE'


Příklad zálohování MySQL databáze

 

Pro vytvoření dumpu databáze použijte příkaz:

mysqldump --host HOST --disable-keys --extended-insert --routines -u ROOTLOGIN -p ERADBNAME > BACKUPFILE

validation-status-icon-infoPoznámka: HOST nahraďte IP adresou/názvem MySQL serveru, ROOTLOGIN údaji uživatele root, a ERADBNAME názvem databáze (standardně era_db).

Příklad obnovení MySQL databáze

Pro obnovení databáze z dumpu použijte příkaz:

mysql --host HOST -u ROOTLOGIN -p ERADBNAME < BACKUPFILE