Instalace ERA Web Console na Windows

Pro instalaci ERA Web Console na Windows postupujte podle následujících kroků:

1.Z webových stránek společnosti ESET si v sekci Stáhnout > Firmy > ESET Remote Administrator 6 > Individuální instalace stáhněte požadovaný balíček.

2.Ujistěte se, že jste nainstalovali:

Java – ERA Web Console vyžaduje Java minimálně ve verzi 7. Přesto doporučujeme používat vždy nejnovější verzi,

Apache Tomcat (v podporované verzi),

a na pevném disku máte uložen soubor ERA Web Console (era.war).

3.Zkopírujte soubor era.war do Tomcat složky s webovými aplikacemi (standardně C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\).

4.Vyčkejte několik minut než webový server archiv rozbalí, případně jej rozbalte ručně do složky webapps\era.

5.Restartujte službu Apache Tomcat.

6.V internetovém prohlížeči na daném stroji otevřete adresu https://localhost:8080/era/ – měla by se zobrazit přihlašovací obrazovka ERA Web Console.

validation-status-icon-infoPoznámka: Pokud jste v průběhu instalace webového serveru nespecifikovali jiný HTTP port, Apache Tomcat běží standardně na portu 8080. Pro konfiguraci HTTPS postupujte podle tohoto návodu.