Komponenty instalované na Linux

Ve většině instalačních scénářích budete instalovat jednotlivé komponenty ESET Remote Administrator na rozdílné stroje – v závislosti na síťové architektuře, požadavcích na výkon atp. Pro instalaci individuální instalaci budete potřebovat následující komponenty.

Návod pro instalaci jednotlivých komponent krok za krokem máme popsán v této kapitole.

Pro aktualizaci ESET Remote Administrator na nejnovější verzi využijte klientskou úlohu pro aktualizaci součástí ERA. Návod popisující ruční aktualizaci krok za krokem naleznete v Databázi znalostí.

Komponenty jádra

ERA Server

ERA Web Console

ERA Agent

Volitelné komponenty

ERA Proxy

ERA RD Sensor

Mobile Device Connector

Apache HTTP Proxy

Mirror Tool

validation-status-icon-infoMějte na paměti, že Fedora 22 a novější již nepoužívá příkaz yum . Pokud instalujete na tento operační systém, příkazy yum v tomto návodu nahraďte příkazem dnf.