Čistá instalace – odlišná IP adresa

Tento scénář pokrývá stav, kdy nový ERA server poběží na jiné IP adrese než původní a nepotřebujete data z původní instalace (databáze).

Na stávajícím/původním ERA serveru:

1.Vygenerujte certifikát ERA Serveru, který bude obsahovat údaje o novém serveru. V poli adresa ponechte hvězdičku (*). Tím certifikát nebude vázán na konkrétní DNS jméno nebo IP adresu a zajistíte tak bez problémové připojení stanic.

2.Exportujte používané certifikáty a certifikační autority:

oExportujte veřejný klíč certifikační autority a uložte si jej jako .der soubor.

oExportujte klientské certifikáty (serveru, agenta, proxy, MDM atp.) a uložte si je jako .pfx soubor. Exportovaný .pfx soubor obsahuje rovněž jejich privátní klíče.

3.Vytvořte politiku pro ERA Agenta, prostřednictvím které jej přesunete na nový server a přiřaďte ji všem zařízením (ideálně nejnadřazenější skupině Všechna zařízení).

4.Až si všichni agenti novou politiku převezmou, přestanou se připojovat, zastavte službu ERA server, případně vypněte celý server.

validation-status-icon-warning Důležité: Prozatím původní ERA server neodinstalovávejte.

 

Na novém ERA serveru:

1.Nainstalujte nový ERA Server prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku (Windows), po jednotlivých komponentách (Windows, Linux) nebo použijte virtuální appliance.

2.Přihlaste se do ERA Web Console.

3.Importujte veřejný klíč certifikační autority exportovaný ze starého serveru.

4.V nastavení serveru nahraďte certifikát serveru za ten, který jste si exportovali ze starého serveru.

5.Nahrajte licence do nového ERA serveru.

6.Restartujte službu ERA Server, například podle těchto kroků.

ERA Agenti se nyní připojí k novému ERA serveru. Používají stále původní certifikát, který ověří naimportovaná certifikační autorita ze starého serveru. Pokud se stanice nepřipojují, přejděte do kapitoly problémy po aktualizaci/migraci ERA serveru.

 

Odinstalace starého ERA serveru:

Až si budete jisti, že se všichni klienti připojili na nový server, můžete starý odinstalovat.