Změna názvu nebo IP adresy ERA Serveru

Pro změnu názvu nebo IP adresy ERA serveru postupujte podle následujících kroků, případně podle tohoto článku v Databázi znalostí.

1.Pokud ERA server používá certifikát, který je vázán na konkrétní název nebo IP adresu, vytvořte nový serverový certifikát. V případě, že máte hvězdičkový (*) certifikát, přejděte rovnou na krok 3.
Při generování nového certifikátu do pole adresa zadejte stávající informace a dále nový název, resp. novou IP adresu. Jednotlivé údaje oddělte čárkou.

2.Certifikát podepište pomocí vestavěné ERA autority.

3.Vytvořte politiku pro ERA Agenta, ve které definujte novou adresu, na které ERA server poběží. Zároveň přidejte taky stávající adresu. Tím zajistíte, že se stanice stále budou připojovat na původní adresu a po změně IP adresy serveru zůstanou připojeni.

4.Politiku přiřaďte všem zařízením a vyčkejte, až si ji všichni ERA Agenti převezmou. Agenti budou chtít primárně replikovat data novému serveru (zatím nedostupnému), ale protože jste v politice ponechali informace o původním serveru, stále zůstanou připojeni.

5.Upravte nastavení ERA tak, aby server používal nový certifikát.

6.Restartujte službu ERA Server a změňte název/IP adresu serveru.