ERA Agent

ERA Agent je nezbytnou součástí ESET Remote Administrator. Klienti nekomunikují s ERA Serverem přímo, ale výměnu dat zajišťuje ERA Agent. ERA Agent sbírá informace z klienta a odesílá je na ERA Server, a naopak přijímá úlohy, které ERA Server odeslal klientovi – ty jsou odeslány ERA Agentovi, který je předá klientovi.

Pro zjednodušení nasazení a správy bezpečnostních produktů na klientských stanicích je ERA Agent součástí ESET Remote Administrator od verze 6. Jedná se o velmi modulární a nezatěžující službu zajišťující veškerou komunikaci mezi ERA Serverem a koncovým produktem ESET, případně operačním systémem. Počítače, na kterých je nainstalován ERA Agent, rozpoznáte v ERA Web Console podle příznaku 'spravován'. ERA Agenta můžete nainstalovat na jakýkoli počítač bez ohledu na to, zda je na něm nainstalován bezpečnostní produkt ESET.

Výhody tohoto řešení:

Jednoduché nasazení – ERA Agenta můžete nasadit na stanice stejně jako jakýkoli jiný software,

On-place security management – předdefinováním bezpečnostních scénářů snížíte reakční dobu při výskytu hrozeb,

Off-line security management – ERA Agent reaguje dynamicky na změny bezpečnostního stavu bez nutnosti kontaktování ERA Serveru.

scheme_agent_sm