Uaktualnienie/migracja urządzenia wirtualnego ERA

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uaktualnić istniejące urządzenie wirtualne ERA do najnowszej wersji lub przeprowadzić jego migrację do innego serwera.

1.Pobierz najnowszą wersję pliku era_appliance.ova lub era_appliance.vhd.zip, jeśli używasz Microsoft Hyper -V.

2.Wdróż nowe urządzenie wirtualne ERA. Instrukcje można znaleźć w temacie Proces wdrażania urządzenia ERA. Nie konfiguruj jeszcze nowego urządzenia wirtualnego ERA przy użyciu jego interfejsu sieciowego.

3.Pobierz bazę danych ze starego urządzenia wirtualnego ERA. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w temacie Pobieranie bazy danych z innego serwera.

4.Skonfiguruj nowe urządzenie wirtualne ERA przy użyciu jego interfejsu sieciowego.

 

Jeśli zmieniono adres IP serwera ERA, utwórz zasadę na starym urządzeniu wirtualnym ERA w celu ustawienia adresu IP nowego serwera ERA oraz przypisania go do wszystkich komputerów. Poczekaj do zakończenia dystrybucji zasady wśród wszystkich agentów ERA.

icon_details_hoverUWAGA

Sprawdź, czy nowe urządzenie wirtualne ERA działa tak samo jak poprzednie. Wszystkie dane powinny zostać zachowane, a wszystkie komputery klienckie powinny łączyć się z nowym serwerem.