Ostalo

Ova kategorija alata Webmin sadrži različite module. Postoje dva vrlo korisna modula:

Upravitelj datoteka – omogućuje vam prikazivanje i manipuliranje datotekama na serveru putem HTML sučelja. Kada prvo učitate upravitelj datoteka (poznat i kao Filemin), prikazat će se sadržaj root direktorija na uređaju ERA VA, ovisno o korisničkom profilu putem kojeg ste prijavljeni.

Navigacija unutar strukture direktorija jednostavna je, kliknite naziv direktorija ili njegovu ikonu (mapa). Vidjet ćete trenutačni direktorij u gornjem lijevom dijelu prozora Filemin, kliknite bilo koji dio puta za prikaz sadržaja tog određenog direktorija.

Filemin se također može upotrijebiti za pretraživanje datoteka, kliknite Alati na alatnoj traci (u gornjem desnom kutu prozora Filemin) i odaberite Pretraži. U polje Upit za pretraživanje unesite uzorak pretraživanja koji ćete potražiti.

Ako želite preuzeti datoteku s uređaja ERA VA na računalo na kojem radi web preglednik, jednostavno kliknite naziv datoteke ili njezinu ikonu.

Ako želite prenijeti datoteku s računala na kojem radi vaš web preglednik, kliknite Datoteka te Prijenos datoteka. Time će se otvoriti dijaloški prozor. Kliknite na ikonu spajalice da biste pregledali datoteku ili datoteke koje želite prenijeti. Možete odabrati više datoteka i prenijeti ih tako da kliknete gumb Prijenos datoteka. Prenesena datoteka ili prenesene datoteke pohranit će se u trenutačni direktorij. Kada prijenos završi, nadogradit će se popis direktorija i vidjet ćete datoteku ili datoteke koje ste prenijeli.

Možete i vratiti datoteku s daljinskog URL-a. Da biste to napravili, kliknite Datoteka i odaberite Preuzmi s URL-a.

Sadržaj bilo koje datoteke u sustavu može se prikazati i urediti tako da kliknete Uredi ikonu u stupcu Radnje.

Da biste stvorili novu praznu tekstnu datoteku, kliknite Datoteka , zatim Stvori datoteku pa unesite naziv nove datoteke.

Da biste preimenovali datoteku ili direktorij, kliknite Preimenuj ikonu u stupcu Radnje.

file_manager

Prenošenje i preuzimanje – ovo je još jedan koristan modul alata Webmin u kategoriji Ostalo. Omogućuje vam tri različite radnje za datoteke:

Preuzimanje s weba – unesite URL ili URL-ove datoteke ili datoteka koje želite preuzeti s interneta na uređaj ERA VA i navedite lokaciju na koju želite pohraniti datoteku ili datoteke.

Prenošenje na server – kliknite ikonu ili ikone spajalice da biste potražili datoteku ili datoteke koje želite prenijeti. Istovremeno možete prenijeti do 4 datoteke. Navedite lokaciju na koju želite pohraniti datoteku ili datoteke.

Preuzimanje sa servera – navedite put, uključujući i naziv datoteke u tekstno polje Datoteka za preuzimanje ili kliknite ikonu pored polja da biste pregledali datotečni sustav uređaja ERA VA i pronašli datoteku koju želite preuzeti na računalo na kojem radi web preglednik. Kliknite gumb Preuzmi da biste počeli pojedinačno preuzimati datoteke.