Nadogradnja/migracija uređaja ERA VA

Slijedite upute u nastavku kako biste nadogradili svoj postojeći uređaj ERA VA na najnoviju verziju ili migrirali uređaj ERA VA na drugi server.

1.Preuzmite najnoviju verziju datoteke era_appliance.ova ili era_appliance.vhd.zip ako upotrebljavate Microsoft Hyper-V.

2.Instalirajte novi uređaj ERA VA, a upute potražite u odjeljku Postupak instalacije ERA uređaja. Zasad još nemojte konfigurirati uređaj ERA VA putem njegova web sučelja.

3.Povucite bazu podataka sa starog uređaja ERA VA, a detaljne upute potražite u odjeljku Povlačenje baze podataka s drugog servera.

4.Konfigurirajte svoj novi ERA virtualni uređaj putem njegova web sučelja.

 

Ako ste promijenili IP adresu ERA servera, izradite pravilo na starom uređaju ERA VA kako biste postavili novu IP adresu ERA servera i dodijelili je svim računalima. Pričekajte da se pravila distribuiraju na sve ERA agente.

icon_details_hoverNAPOMENA

Provjerite ponaša li se novi uređaj ERA VA na isti način kao i prethodni. Svi bi podaci trebali biti sačuvani i svi klijenti spojeni na novi server.