ERA certifikati

ERA certifikati potrebni su za instalaciju ERA uređaja vrste ERA proxy ili ERA MDM.

Certifikati za ERA komponente dostupni su na web konzoli. Za kopiranje sadržaja certifikata u formatu Base64 kliknite Administrator > Certifikati ravnopravnih računala, odaberite certifikat, a zatim odaberite mogućnost Izvezi kao Base64. Osim toga, certifikat šifriran sustavom Base64 možete preuzeti kao datoteku. Ponovite taj korak i za certifikate ostalih komponenti, kao i za izdavatelja certifikata.

export_public_key_cerf

icon_details_hoverNAPOMENA

ako koristite prilagođene certifikate koji nisu u Base64 formatu, morat ćete ih pretvoriti u Base64 format (umjesto toga, možete izvesti te certifikate kako je opisano iznad). To je jedini format koji ERA komponente prihvaćaju za povezivanje s ERA serverom. Više detalja o tome kako pretvoriti certifikate potražite na glavnoj stranici sustava Linux i glavnoj stranici sustava OS X. Na primjer:

'cat ca.der | base64 > ca.base64.txt'

'cat agent.pfx | base64 > agent.base64.txt'