Postupak instalacije ERA uređaja

Kliknite hipervizor koji ćete upotrebljavati za prikaz uputa za instalaciju:

vSphere

VMware Workstation/Player

Microsoft Hyper-V

Oracle VirtualBox

Citrix