Konfiguracija ERA virtualnog uređaja

ERA virtualni uređaj (ERA VA) može se jednostavno konfigurirati putem svog web sučelja. U mreži ćete morati imati DHCP server kako bi se vašem ERA virtualnom uređaju automatski dodijelila IP adresa, što će vam zatim omogućiti pristup konfiguracijskom web sučelju ERA VA-a.

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako nemate DHCP server na mreži, morat ćete postaviti statičku IP adresu za ERA VA.

Nakon instalacije virtualnog računala ERA virtualnog uređaja, odaberite vrstu ERA uređaja koju želite pokrenuti. U padajućem izborniku web preglednika odaberite vrstu ERA uređaja koji virtualno računalo treba pokrenuti i konfigurirajte ga. Kliknite odgovarajući link u nastavku da biste pregledali upute za konfiguraciju raznih vrsta uređaja:

ERA serverski uređaj

ERA proxy uređaj

ERA MDM uređaj

VA_web_select