ERA MDM Appliance

V této kapitole uvádíme postup konfigurace Virtual Appliance jako ERA MDM. Konfigurační stránka je rozdělena na dvě části Application a Networking properties. Abyste mohli pokračovat dále, je nutné vyplnit všechny povinné parametry označené červeně. Další parametry jsou volitelné, ale pokud je nastavíte nyní, ušetříte čas při pozdější ruční konfiguraci.

validation-status-icon-infoPoznámka: Tato virtuální appliance vytvoří virtuální počítač, na kterém poběží ERA MDM.

Povinné položky pro konfiguraci ERA MDM Appliance:

Password – heslo pro přístup do virtuální počítače ERA komponenty, které se zároveň nastaví jako root heslo v operačním systému CentOS.
ERA Server Hostname – název nebo IP adresa ERA Serveru nebo ERA Proxy, ke kterému se má ERA MDM nebo ERA VAgentHost připojovat.
ERA Server Port – port, který použije ERA Agent pro komunikaci s ERA serverem nebo ERA proxy (standardně 2222).
Certification authority Base64 – vložte exportovaný veřejný klíč certifikační autority v Base64 formátu. Pro více informací přejděte do této kapitoly.
Proxy Certificate Base64 – vložte exportovaný certifikát proxy v Base64 formátu, Pro více informací přejděte do této kapitoly.
Agent Certificate Base64 – vložte exportovaný certifikát agenta v Base64 formátu, Pro více informací přejděte do této kapitoly.

OVA_mdm

Ujistěte se, že jste veškeré parametry nastavili správně. Později již nebude možné jednoduše změnit a akci dokončete kliknutím na tlačítko Submit.

Následně se zobrazí tato informace:

va_server_config_after_submit

validation-status-icon-infoPoznámka: Tuto stránku neaktualizuje. Prohlížeč nebo záložku s touto stránku zavřete a vraťte zpět do konzole ERA VA.

Po restartování a automatickém nakonfigurování ERA Virtual Appliance se zobrazí konzole s podrobnými informace o MDM. Kromě informací o verzi jednotlivých komponent je zde zobrazen název počítače, IP adresa a port, na kterém běží ERA MDM ve formátu https://[nazev_nebo_ip_adresa_serveru]:9980.

va_mdm_console_window_configured

Do internetového prohlížeče zadejte zobrazené údaje a ověřte, že Mobile Device Connector běží. Pokud bylo nasazení úspěšné, zobrazí se následující informace:

mdm_check