Práca s ERA Web Console

Všetky klientske počítače sú spravované pomocou ERA Web Console. Prístup do ERA Web Console je možný z akéhokoľvek zariadenia, ktoré používa kompatibilný webový prehliadač. Rozhranie ERA Web Console je rozdelené na tri hlavné časti:

1.V hornej časti ERA Web Console sa nachádza nástroj na rýchle vyhľadávanie. Zadajte názov klienta alebo IPv4/IPv6 adresu a stlačte Enter. Budete presmerovaný do sekcie Skupiny, kde budú zobrazené relevantné klienty.

Rýchle odkazy

 

Pridať nový počítač

Politika

Pridať nové mobilné zariadenie

Vytvoriť novú politiku

Pridať nového používateľa

Priradiť politiku

Generovať správu

 

Nová úloha pre klienta

Otvoriť

 

Nastavenia servera

Inštalátory

Prístupové práva

Vytvoriť nový inštalátor

Úlohy pre server

Nasadiť ERA Agenta

Šablóny dynamickej skupiny

 

Správa licencií

 

2.Menu na ľavej strane obsahuje hlavné sekcie nástroja ESET Remote Administrator a nasledujúce položky:

Riadiaci panel

Počítače

Hrozby

Správy

Správca

 

3.Tlačidlá nachádzajúce sa v dolnej časti sú individuálne pre každú sekciu a funkciu a sú podrobne popísané v ich príslušných kapitolách.

icon_details_hoverPoznámka:

Jedno tlačidlo je spoločné pre všetky nové položky: Povinné nastavenia. Toto červené tlačidlo sa zobrazuje v prípade, že neboli nakonfigurované povinné nastavenia a konfiguráciu danej položky tak nie je možné dokončiť. Povinné nastavenia sú tiež označené červeným výkričníkom vedľa príslušnej sekcie. Kliknite na Povinné nastavenia a budete presunutý do sekcie, kde sa dané nastavenia nachádzajú.

Základné pravidlá

oPovinné nastavenia sú vždy označené červeným výkričníkom. Pre presunutie do časti povinných nastavení (ak sú dostupné) kliknite na Povinné nastavenia v spodnej časti obrazovky.

oAk potrebujete pomoc pri práci s nástrojom ESET Remote Administrator, kliknite na ikonu ? v pravom hornom rohu a kliknite na <Aktuálna téma> - Pomocník. Zobrazí sa Pomocník programu pre sekciu programu, ktorú máte otvorenú.

oPre viac informácií si prezrite časť Správca.