Používanie Sprievodcu spustením

Keď sa po prvýkrát prihlásite do ERA Web Console, zobrazí sa Sprievodca spustením pre ESET Remote Administrator. Tento sprievodca vám poskytne základné vysvetlenie dôležitých častí nástroja ERA Web Console, ako aj stručné vysvetlenie ERA Agenta a bezpečnostných produktov spoločnosti ESET. Dozviete sa o počítačoch, skupinách, úlohách pre klienta, ERA Agente a ESET Endpoint Security 6, prípadne ESET Endpoint Antivirus 6.

Posledný krok v Sprievodcovi nazvaný Nasadenie vám pomôže vytvoriť all-in-one inštalátor (obsahujúci ERA Agenta a bezpečnostný produkt ESET).

validation-status-icon-warning Dôležité:

Inštalačný balík je v podobe súboru .exe a je platný len pre systém Windows.

Ak si neželáte použiť sprievodcu, kliknite na Zatvoriť sprievodcu spustením. Otvorí sa rozhranie ERA Web Console. Tento sprievodca sa už pri ďalšom prihlásení sa do ERA Web Console nezobrazí. Sprievodcu spustením však môžete opätovne zobraziť kliknutím na ? Pomocník > Sprievodca spustením.

Na vytvorenie all-in-one inštalátora agenta nepotrebujete použiť sprievodcu, je možné vytvoriť ho aj manuálne kliknutím na Nasadiť ERA Agenta... v časti Rýchle odkazy.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak chcete vytvoriť inštalačný balík, váš používateľský účet musí mať pridelené povolenie pre nasadenie agenta. Ak používateľský účet toto povolenie nemá, v Sprievodcovi spustením sa nezobrazí krok Nasadenie, čo znamená, že používateľ nebude mať možnosť vytvoriť inštalačný balík.

Pre vytvorenie inštalačného balíka postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

1.Jazyk – vyberte jazyk inštalátora zo zoznamu podporovaných jazykov.

2.Produkt – zo zoznamu vyberte inštalačný súbor bezpečnostného produktu ESET. Ak vyberiete verziu 6.3 alebo staršiu, automatická aktivácia produktu nebude fungovať. Produkt budete musieť aktivovať neskôr. Bezpečnostné produkty ESET vo verzii 6.4 a novších budú pri inštalácii aktivované automaticky.

icon_details_hoverPoznámka:

Ak sa nezobrazujú žiadne inštalačné súbory produktu, uistite sa, že máte repozitár nastavený na AUTOSELECT. Podrobnosti nájdete v Pokročilých nastaveniach časti Nastavenia servera.

3.Vyberte licenciu (voliteľné) – licenciu môžete pridať pomocou jednej z metód popísaných v časti Licencie. Ak už máte existujúce licencie v Správe licencií, jednoducho vyberte licenciu, ktorá bude použitá na aktiváciu bezpečnostného produktu ESET počas inštalácie. Ak nevyberiete licenciu, môžete vytvoriť inštalátor bez nej a aktivovať produkt neskôr. Pridať či odobrať licenciu môže len správca, ktorý má ako domácu skupinu nastavenú skupinu Všetko a má oprávnenie na zápis pre licencie v danej skupine.

4.Ak kliknete na začiarkavacie políčko Pokročilé, budete môcť vybrať Certifikát agenta a v prípade potreby zadať aj Prístupovú frázu certifikátu. Prístupovú frázu certifikátu zadajte v prípade, ak ste ju špecifikovali počas inštalácie vášho ERA alebo používate vlastný certifikát s prístupovou frázou certifikátu. V opačnom prípade ponechajte pole Prístupová fráza certifikátu prázdne.

startup_installer

5.Kliknite na Vytvoriť inštalátor. Súbory all-in-one inštalačného balíka budú vygenerované pre 32-bitové a 64-bitové operačné systémy. Kliknite na požadovanú verziu a začne sa sťahovanie. Po dokončení sťahovania budete vyzvaný na zadanie umiestnenia, kde bude súbor uložený (napr. ERA_Installer_x32_en_US.exe alebo ERA_Installer_x64_en_US.exe). Kliknite na Uložiť súbor.

6.Spustite súbor all-in-one inštalačného balíka na klientskom počítači. Podrobné inštrukcie nájdete v kapitole All-in-one sprievodca inštaláciou Agenta.