Neaktuálne aplikácie

Ak chcete zistiť, ktoré komponenty ERA nie sú aktuálne, použite správu Neaktuálne aplikácie.

Sú na to dva spôsoby:

1.Pridajte nový riadiaci panel, kliknite na jeden z názvov a zobrazí sa okno so šablónami správy. Zo zoznamu vyberte možnosť Neaktuálne aplikácie a kliknite na Pridať.

2.Prejdite do sekcie Správy, v časti Počítače vyberte šablónu Neaktuálne aplikácie a kliknite na Generovať teraz. Následne bude vytvorená správa a vy si môžete prezrieť výstupné dáta.

Na aktualizáciu komponentov použite úlohu pre klienta Aktualizácia súčastí Remote Administrator.