Lokálne nasadenie ERA Agenta

Táto metóda nasadzovania je určená na lokálne inštalácie. Prvým krokom je vytvorenie alebo stiahnutie inštalačného balíka. Tento balík je následne sprístupnený pomocou zdieľaného priečinka alebo je distribuovaný použitím USB kľúča (prípadne prostredníctvom e-mailu). Inštalačný balík musí byť na klientskom zariadení nainštalovaný správcom alebo používateľom s oprávneniami správcu.

icon_details_hoverPoznámka:

Lokálne nasadenie odporúčame použiť len v prípade malých sietí (do 50 počítačov). Vo väčších sieťach môžete nasadiť ERA Agenta pomocou GPO alebo SCCM.

Sú dostupné tri spôsoby lokálneho nasadenia:

Vytvorenie all-in-one inštalátora ERA Agenta (iba Windows)

Vytvorenie Live inštalátora ERA Agenta

Stiahnutie ERA Agenta z webovej stránky spoločnosti ESET

Povolenia na lokálne nasadenie ERA Agenta

Podrobný postup, ako používateľovi udeliť povolenia na lokálne nasadenie ERA Agenta, nájdete v tomto príklade.

icon_details_hoverPoznámka:

Pri vytváraní inštalátorov ERA Agenta bude používateľ pracovať s certifikátmi. Používateľ musí mať povolenie na použitie Certifikátov s prístupom k statickej skupine, kde sa nachádzajú certifikáty. Používateľ bude môcť nasadzovať ERA Agenta len v prípade, že mu bolo pridelené povolenie na použitie certifikačnej autority, ktorou je podpísaný samotný certifikát servera. Informácie o tom, ako udeliť prístupové práva k certifikátom bez možnosti prístupu k certifikačným autoritám, nájdete v tomto príklade.  Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.