Stiahnutie ERA Agenta z webovej stránky spoločnosti ESET

Stiahnite inštalačný balík ERA Agenta z webovej stránky spoločnosti ESET. Zvoľte inštalačný balík podľa operačného systému klientskeho počítača, na ktorý chcete ERA Agenta nainštalovať:

Windows

Linux

macOS

Serverom asistovaná inštalácia – pri použití inštalačného balíka ERA Agenta sa v priebehu inštalácie certifikáty stiahnu z ERA Servera automaticky (odporúčaná metóda pre lokálne nasadenie ERA Agenta).

icon_details_hoverPoznámka:

Ak chcete, aby serverom asistovanú inštaláciu ERA Agenta mohol vykonať iný používateľ, musia byť nastavené nasledujúce povolenia:

Používateľ musí mať pridelené povolenie na použitie certifikačnej autority, ktorá podpísala partnerský certifikát servera, a taktiež mať povolenie na použitie aspoň jedného partnerského certifikátu. Ak žiadny takýto certifikát ešte vytvorený nebol, používateľ bude potrebovať povolenie na zápis, aby mohol vytvoriť nový certifikát.

Povolenie na zápis pre statickú skupinu, do ktorej chce používateľ pridať počítač.

Offline inštalácia – použitím inštalačného balíka ERA Agenta. Certifikáty je potrebné manuálne vyexportovať a následne použiť pri tejto metóde nasadenia.

Ak sa počas inštalácie ERA Agenta vyskytnú problémy, prezrite si protokol stavu na klientskom zariadení a skontrolujte, či ERA Agent pracuje správne. V prípade problémov s ERA Agentom (napríklad ak sa nepripája na ERA Server) si pozrite kapitolu Riešenie problémov – nasadenie ERA Agenta.