Lokálne nasadenie ERA Agenta

Ak si želáte nasadiť ERA Agenta lokálne na klientsky počítač pomocou sprievodcu inštaláciou, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

Serverom asistovaná inštalácia:

1.Uistite sa, že je zvolená možnosť Serverom asistovaná inštalácia. Zadajte Hostiteľa servera (názov alebo IP adresu) a Port servera. Následne kliknite na Ďalej. Štandardný port servera je 2222, ak používate iný port, zadajte vaše číslo portu.

agent_deploy_loc1

2.Vyberte metódu pripojenia na Remote Administrator Server (ERA Server alebo ERA Proxy Server) v poliach Hostiteľ servera a Port Web Console. Do polí Používateľské meno a Heslo zadajte vaše prihlasovacie údaje do ERA Web Console.

agent_deploy_loc_assisted

3.Zvoľte možnosť Vybrať vlastnú statickú skupinu, z roletového menu Statická skupina vyberte pre klientsky počítač požadovanú skupinu a následne kliknite na Ďalej.

agent_deploy_loc_assisted_custom

4.Vyberte cieľový priečinok a kliknite na tlačidlo Ďalej.

5.Pre začatie inštalačného procesu kliknite na tlačidlo Inštalovať.


Offline inštalácia:

1.Pre vykonanie offline inštalácie zadajte číslo 2222 do poľa Port servera, vyberte možnosť Offline inštalácia a kliknite na Ďalej.

agent_deploy_loc2

2.Pri tomto type inštalácie musíte zadať Partnerský certifikát a Certifikačnú autoritu. Viac informácií o exporte a použití Partnerského certifikátu a Certifikačnej autority nájdete tu.

agent_deploy_loc_ca_offline

icon_details_hoverPoznámka:

Pomocou protokolu stavu (umiestnený v C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html alebo C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Eset\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.hmtl) môžete na klientskom počítači skontrolovať, či ERA Agent pracuje správne. V prípade problémov s ERA Agentom (napríklad ak sa nepripája na ERA Server) si pozrite kapitolu Riešenie problémov – nasadenie ERA Agenta.