Nasadenie ERA Agenta prostredníctvom GPO

Pre nasadenie ERA Agenta na klientske počítače prostredníctvom GPO postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Stiahnite si inštalátor ERA Agenta v podobe súboru .msi z webovej stránky spoločnosti ESET.

Kliknite na možnosť Nasadiť ERA Agenta... v časti Rýchle odkazy na paneli s ponukami. Zobrazí sa kontextové okno, kde budete mať možnosť Pre nasadenie použiť GPO alebo SCCM. Kliknite na možnosť Vytvoriť skript a otvorí sa konfigurácia.

icon_section Certifikát – partnerský certifikát a certifikačná autorita ERA sú zvolené automaticky podľa dostupných certifikátov. Ak chcete použiť iný certifikát ako ten, ktorý bol automaticky zvolený, kliknite na popis pre ERA Certifikát. Zobrazí sa zoznam dostupných certifikátov, z ktorého vyberte certifikát, ktorý chcete používať. Ak chcete používať Vlastný certifikát, kliknite na prepínacie tlačidlo a odovzdajte certifikačný súbor .pfx. Viac informácií nájdete v časti ERA a vlastné certifikáty.

V prípade potreby zadajte Prístupovú frázu certifikátu. Je potrebné ju zadať napríklad vtedy, ak ste prístupovú frázu špecifikovali počas inštalácie ERA alebo ak používate vlastný certifikát s prístupovou frázou. V opačnom prípade ponechajte pole Prístupová fráza certifikátu prázdne.

icon_section Konfigurácia – v tejto časti môžete upraviť all-in-one balík inštalátora:

1.Počiatočná konfigurácia inštalátora – môžete si vybrať z dvoch typov konfigurácie:

oNekonfigurovať – budú aplikované iba politiky, ktoré sú zlúčené s nadradenou statickou skupinou.

oVybrať konfiguráciu zo zoznamu politík – túto možnosť použite, ak chcete aplikovať konfiguračnú politiku na ERA Agenta. Kliknite na Vybrať a vyberte si zo zoznamu dostupných politík. Ak vám nevyhovuje žiadna z preddefinovaných politík, môžete vytvoriť novú politiku alebo najprv upraviť už existujúcu politiku. Ak potom znova skúsite vybrať politiku, v zozname už bude zobrazená vaša nová politika.

2.Inév prípade potreby môžete špecifikovať Názov hostiteľa ERA Servera a číslo Portu. V opačnom prípade predvolené hodnoty nemeňte.

3.Nadradená skupina (voliteľná) – môžete buď vybrať existujúcu statickú skupinu, alebo vytvoriť novú. Kliknite na Vybrať a vyberte nadradenú statickú skupinu pre klientsky počítač, na ktorom použijete all-in-one balík inštalátora. Ak chcete vytvoriť novú nadradenú statickú skupinu, kliknite na tlačidlo Nová statická skupina a použite sprievodcu. Novovytvorená skupina bude automaticky zvolená.

4.Vyberte možnosť Vytvoriť balík. Otvorí sa kontextové okno so súborom install_config.ini. Kliknite na Uložiť súbor.

5.Inštalátor ERA Agenta v podobe súboru .msi a vytvorený súbor install_config.ini umiestnite do zdieľaného priečinka, do ktorého majú prístup vaše cieľové klienty.

folder_agent_deploy_sccm

validation-status-icon-warning Dôležité:

Klientske počítače budú potrebovať prístup k tomuto zdieľanému priečinku s oprávneniami čítania/zapisovania.

fs_agent_deploy_config08

6.Použite existujúci objekt Group Policy alebo vytvorte nový (kliknite pravým tlačidlom na GPO a kliknite na New). V strome GPMC (Group Policy Management Console) kliknite pravým tlačidlom myši na GPO, ktoré chcete použiť a vyberte možnosť Edit...

fs_agent_deploy_edit

7.V časti Computer Configuration prejdite do vetvy Policies > Software Settings.

8.Kliknite pravým tlačidlom myši na Software installation, vyberte možnosť New a kliknite na Package... pre vytvorenie nového konfiguračného balíka.

fs_agent_deploy_config

9.Vyberte cestu k .msi súboru ERA Agenta. V dialógovom okne Open zadajte úplnú sieťovú cestu (UNC) zdieľaného balíka inštalátora, ktorý chcete použiť. Napríklad \\fileserver\share\filename.msi.

icon_details_hoverPoznámka:

Uistite sa, že ste zadali UNC cestu k zdieľanému balíku inštalátora.

fs_agent_deploy_config02

10. Kliknite na Open a ako metódu nasadenia vyberte možnosť Advanced.

fs_agent_deploy_config04

11. Potvrďte nastavenia balíka a začnite s nasadzovaním pomocou GPO.

fs_agent_deploy_config06