Export partnerského certifikátu

Export partnerských certifikátov

1.Vyberte partnerský certifikát zo zoznamu a kliknite na začiarkavacie políčko vedľa jeho názvu.

2.Z kontextového menu vyberte možnosť Exportovať. Certifikát bude exportovaný (vrátane privátneho kľúča) ako .pfx súbor. Zadajte názov pre váš verejný kľúč a kliknite na Uložiť.

Export ako Base64 z partnerských certifikátov

Certifikáty pre súčasti ERA sú dostupné v ERA Web Console. Pre skopírovanie obsahu certifikátu vo formáte Base64 kliknite na Správca > Partnerské certifikáty, vyberte certifikát a zvoľte možnosť Exportovať ako Base64. Môžete tiež stiahnuť certifikát ako súbor. Tento postup zopakujte pre všetky certifikáty komponentov, ako aj pre certifikačnú autoritu.

export_public_key_cerf

icon_details_hoverPoznámka:

Ak používate vlastné certifikáty, ktoré nie sú vo formáte Base64, bude potrebné ich skonvertovať na formát Base64 (prípadne môžete tieto certifikáty exportovať podľa popisu vyššie). Toto je jediný akceptovaný formát v rámci pripojenia ERA komponentov na ERA Server. Podrobnejšie informácie o konvertovaní certifikátov nájdete v príslušných príručkách pre Linux a OS X. Napríklad:

'cat ca.der | base64 > ca.base64.txt'
'cat agent.pfx | base64 > agent.base64.txt'