Export verejného kľúča

Export verejného kľúča z certifikačnej autority:

1.Vyberte certifikačnú autoritu zo zoznamu a kliknite na začiarkavacie políčko vedľa jej názvu.

2.Kliknite na Akcie > export_default Exportovať verejný kľúč. Verejný kľúč bude exportovaný ako .der súbor. Zadajte názov pre verejný kľúč a kliknite na Uložiť.

icon_details_hoverPoznámka:

Ak vymažete pôvodnú ERA certifikačnú autoritu a vytvoríte novú, nebude funkčná. Taktiež je potrebné zmeniť certifikát servera v nastaveniach servera a následne reštartovať službu ERA Server.

Export verejného kľúča z certifikačnej autority ako Base64:

1.Vyberte certifikačnú autoritu zo zoznamu a kliknite na začiarkavacie políčko vedľa jej názvu.

2.Kliknite na Akcie > export_default Exportovať verejný kľúč ako Base64. Certifikát s kódovaním Base64 môžete tiež stiahnuť do súboru. Tento postup zopakujte pre všetky certifikáty komponentov, ako aj pre certifikačnú autoritu.

export_public_key_cerf

icon_details_hoverPoznámka:

Ak používate vlastné certifikáty, ktoré nie sú vo formáte Base64, bude potrebné ich skonvertovať na formát Base64 (prípadne môžete tieto certifikáty exportovať podľa popisu vyššie). Toto je jediný akceptovaný formát v rámci pripojenia ERA komponentov na ERA Server. Podrobnejšie informácie o konvertovaní certifikátov nájdete na odkazoch http://linux.die.net/man/1/base64 a https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/base64.1.html. Napríklad:

'cat ca.der | base64 > ca.base64.txt'
'cat agent.pfx | base64 > agent.base64.txt'

Na export certifikátu musí mať používateľ pridelené povolenie na použitie certifikátov (v rámci kategórie povolení Certifikáty). Podrobnejšie informácie nájdete v tejto kapitole obsahujúcej kompletný zoznam povolení.