Registrácia zariadení Android

Existujú dva možné scenáre registrácie mobilných zariadení Android do ERA. Ak aplikácia ESET Endpoint Security pre Android (EESA) na mobilnom zariadení ešte nie je aktivovaná, je možné použiť úlohu pre klienta Aktivácia produktu (odporúča sa). Druhý scenár sa týka mobilných zariadení s už aktivovanou aplikáciou ESET Endpoint Security pre Android.

Aplikácia EESA je už aktivovaná – pre registráciu mobilného zariadenia postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Na zariadení ťuknite na registračný URL odkaz (vrátane čísla portu), ktorý ste obdržali prostredníctvom e-mailu, alebo ho manuálne zadajte do prehliadača (napr. https://eramdm:9980/<token>). Pokiaľ budete vyzvaný na prijatie SSL certifikátu, prijatie odsúhlaste a následne ťuknite na Pripojiť.

MD_enrollment_connect

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak nie je na mobilnom zariadení nainštalovaný produkt ESET Endpoint Security, budete automaticky presmerovaný do obchodu Google Play, odkiaľ môžete stiahnuť aplikáciu.

icon_details_hoverPoznámka:

Ak sa zobrazí oznámenie Nepodarilo sa nájsť aplikáciu na otvorenie tohto odkazu, skúste registračný odkaz otvoriť v predvolenom webovom prehliadači systému Android.

2.Skontrolujte podrobnosti pripojenia (adresu servera pre Mobile Device Connector a číslo portu) a zvoľte Pripojiť.

MD_enrollment_ACT_connect_details

3.Do prázdneho poľa zadajte heslo pre vstup do administrátorského režimu aplikácie ESET Endpoint Security a ťuknite na Vstúpiť.

MD_enrollment_ACT_admin_mode

4.Mobilné zariadenie je teraz spravované prostredníctvom ERA. Môžete ťuknúť na Dokončiť.

MD_enrollment_ACT_successful

Aplikácia EESA nie je aktivovaná – pre aktiváciu produktu a registráciu mobilného zariadenia postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Na zariadení ťuknite na registračný URL odkaz (vrátane čísla portu) alebo ho manuálne zadajte do prehliadača (napr. https://eramdm:9980/<token>). Môžete tiež použiť uvedený QR kód. Pokiaľ budete vyzvaný na prijatie SSL certifikátu, prijatie odsúhlaste a následne ťuknite na Pripojiť.

MD_enrollment_connect

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak nie je na mobilnom zariadení nainštalovaný produkt ESET Endpoint Security, budete automaticky presmerovaný do obchodu Google Play, odkiaľ môžete stiahnuť aplikáciu.

icon_details_hoverPoznámka:

Ak sa zobrazí oznámenie Nepodarilo sa nájsť aplikáciu na otvorenie tohto odkazu, skúste registračný odkaz otvoriť v predvolenom webovom prehliadači systému Android.

MD_enrollment_no_app

2.Zadajte meno používateľa mobilného zariadenia.

MD_enrollment_notactivated_enter_name

3.Ťuknite na Zapnúť, čím zapnete ochranu pred odinštalovaním aplikácie.

MD_enrollment_NA_enable_uninstall

4.Ťuknite na Aktivovať pre aktivovanie aplikácie ako správcu daného zariadenia.

MD_enrollment_NA_device_administrator

5.Teraz môžete zatvoriť aplikáciu EESA na mobilnom zariadení a otvoriť ERA Web Console.

MD_enrollment_NA_almostfinished

6.V ERA Web Console prejdite do Správca > Úlohy pre klienta > Mobil > Aktivácia produktu a kliknite na Nová.

Spustenie tejto úlohy na mobilnom zariadení môže trvať dlhší čas. Po úspešnom spustení úlohy bude aplikácia EESA na mobilnom zariadení aktivovaná a mobilné zariadenie budete môcť spravovať pomocou nástroja ERA. Od tejto chvíle bude môcť používateľ mobilného zariadenia používať aplikáciu EESA. Po otvorení aplikácie ESET Endpoint Security pre Android sa zobrazí hlavná ponuka:

MD_enrollment_NA_activated_menu