Dynamická skupina – počítač sa nachádza v špecifickej podsieti

Táto dynamická skupina môže byť použitá na detegovanie špecifickej podsiete. Následne môže byť použitá na aplikovanie vlastnej politiky na kontrolu webu alebo aktualizácie. Môžete zadať rôzne rozsahy.

Kliknite na možnosť Nová šablóna v sekcii Správca > Šablóny dynamických skupín.

icon_section Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

icon_section Výraz

Vyberte logický operátor z ponuky Operácia: AND (všetky podmienky musia byť splnené).

Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku:

oIP adresy siete > IP adresa adaptéra > ≥ (väčšie alebo rovné) > „10.1.100.1“

oIP adresy siete > IP adresa adaptéra > ≤ (menšie alebo rovné) > „10.1.100.254“

oIP adresy siete > IP adresa adaptéra > = (rovná sa) > „255.255.255.0“
 

icon_section Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.