Dynamická skupina – špecifická verzia softvéru nie je nainštalovaná

Táto dynamická skupina môže byť použitá na detegovanie chýbajúcej inštalácie bezpečnostného produktu spoločnosti ESET na počítači. Nastavenia v tomto príklade budú zahŕňať počítače, na ktorých daný softvér nie je nainštalovaný vôbec alebo je nainštalovaná iná verzia softvéru ako tá, ktorá je špecifikovaná.

Táto skupina je užitočná napríklad v tom, že po detekcii môžete na danom počítači spustiť napríklad aktualizáciu alebo inštaláciu softvéru. Môžete použiť rôzne operátory, napríklad „obsahuje“ alebo „má predponu“.

Kliknite na možnosť Nová šablóna v sekcii Správca > Šablóny dynamických skupín.

icon_section Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

icon_section Výraz

Vyberte logický operátor z ponuky Operácia: NAND (aspoň jedna podmienka nesmie byť splnená).

Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku:

oNainštalovaný softvér > Názov aplikácie > = (rovná sa) > „ESET Endpoint Security“

oNainštalovaný softvér > Verzia aplikácie > = (rovná sa) > „6.2.2033.0“

icon_section Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.