Ukážkové scenáre nasadenia ERA Agenta

Táto časť obsahuje štyri overené scenáre nasadzovania ERA Agenta.

1.Nasadenie z virtuálneho zariadenia ERA Server alebo z ERA Servera bežiaceho na systéme Linux na cieľové počítače Windows nepripojené k doméne.

2.Nasadenie z ERA Servera bežiaceho na Windows serveri nepripojenom k doméne na cieľové počítače Windows nepripojené k doméne.

3.Nasadenie z virtuálneho zariadenia ERA Server alebo z ERA Servera bežiaceho na systéme Linux na cieľové počítače Windows pripojené k doméne.

4.Nasadenie z ERA Servera bežiaceho na Windows serveri pripojenom k doméne na cieľové počítače Windows pripojené k doméne.