Riadiaci panel

Riadiaci panel je štandardná stránka zobrazená po prvom prihlásení používateľa do prostredia ERA Web Console. Zobrazuje prednastavené správy o stave vašej siete. Pomocou kariet vo vrchnej časti môžete prepínať medzi jednotlivými riadiacimi panelmi. Každý panel obsahuje niekoľko oznamov. Riadiace panely môžete upravovať podľa vlastných potrieb a preferencií, a to pridávaním nových správ alebo úpravou existujúcich (zmenou ich veľkosti, premiestňovaním alebo preskupovaním správ). Ak chcete nastaviť vami upravený riadiaci panel ako predvolený riadiaci panel pre všetkých nových používateľov, môžete použiť možnosť Nastaviť ako predvolený. Ak chcete tieto nastavenia vrátiť na predvolené hodnoty, kliknite na možnosť Obnoviť predvolené (kliknite na symbol icon_cogwheel vedľa nadpisu Riadiaci panel).

V nástroji ESET Remote Administrator je prednastavených päť riadiacich panelov:

Počítače

Tento riadiaci panel vám ponúka prehľad informácií o klientskych zariadeniach (ich stav ochrany, operačné systémy, stav aktualizácií a pod.).

Remote Administrator Server

V tomto riadiacom paneli sú zobrazené informácie o samotnom ESET Remote Administrator Serveri (zaťaženie servera, klientske zariadenia s problémami, vyťaženie procesora, pripojenia na databázu atď.).

Antivírusové hrozby

V tomto riadiacom paneli sú zobrazené informácie z antivírusových modulov pripojených bezpečnostných produktov ESET (aktívne hrozby, hrozby za posledných 7/30 dní atď.).

Hrozby firewallu

Udalosti firewallu z pripojených klientskych zariadení – zoradené podľa závažnosti, času atď.

ESET aplikácie

Tento riadiaci panel zobrazuje základné informácie o nainštalovaných produktoch spoločnosti ESET.

Funkcie riadiaceho panela:

dashboard_drilldown

Povolenia na prístup k riadiacemu panelu

Používateľ musí mať na prácu s riadiacimi panelmi pridelené príslušné povolenie. V jednotlivých paneloch môžu byť použité len šablóny správ zahrnuté v skupine, ku ktorej má používateľ pridelené prístupové práva. Pokiaľ používateľ nemá pridelené povolenia pre Správy a riadiace panely, nebudú sa mu v sekcii Riadiaci panel zobrazovať žiadne údaje. Správca môže predvolene vidieť všetky údaje.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Povolenie na Čítanie – používateľ s týmto povolením si môže prezerať šablóny správ a ich kategórie. Daný používateľ tiež môže generovať správy na základe šablón správ. Môže si taktiež prezerať svoje riadiace panely.

Povolenie na Použitie – používateľ s týmto povolením môže upravovať vlastné riadiace panely s použitím dostupných šablón správ.

Povolenie na Zápis – používateľ s týmto povolením môže vytvárať, upravovať a vymazávať šablóny správ a ich kategórie.

Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v statickej skupine Všetko.