Počítače

Všetky klientske počítače, ktoré boli pridané do nástroja ESET Remote Administrator, sú zobrazené tu a sú rozdelené do skupín. Kliknutím na niektorú skupinu zo zoznamu (na ľavej strane) sa napravo zobrazia klientske počítače zaradené do danej skupiny. Klientske počítače môžete filtrovať pomocou filtrov nachádzajúcich sa v hornej časti. K dispozícii je tiež niekoľko prednastavených filtrov:

Ikony stavu vám umožňujú filtrovanie podľa závažnosti: validation-status-icon-error červená – Chyby, validation-status-icon-warning žltá – Varovania, icon_success zelená – OK a icon_unmanaged sivá – Nespravované počítače. Tieto ikony zobrazujú aktuálny stav vašich produktov ESET na konkrétnych klientskych počítačoch. Môžete použiť aj kombináciu týchto ikon ich zapnutím alebo vypnutím. Napríklad, ak chcete, aby sa zobrazovali iba počítače s upozorneniami, ponechajte zapnutú validation-status-icon-warning len žltú ikonu. Ak chcete, aby sa zobrazovali aj validation-status-icon-warning upozornenia, aj validation-status-icon-error chyby, ponechajte zapnuté len tieto dve ikony.

Ak chcete pridať viacero kritérií filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položku v zozname. Výsledky môžete filtrovať podľa názvu počítača, popisu, času pripojenia, verzie operačného systému alebo IPv4/IPv6 adresy. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

icon_details_hoverPoznámka:

Ak v zozname nemôžete nájsť určitý počítač, ale s istotou viete, že vo vašom ERA systéme sa nachádza, v prvom rade sa ubezpečte, že sú vypnuté všetky filtre.

Kliknite na ikonu icon_cogwheel a vyberte príslušnú akciu. Môžete Obnoviť zoznam počítačov, Upraviť stĺpce, použiť funkciu Automaticky prispôsobiť stĺpce, Zrušiť výber, alebo použiť Zoraďovanie tabuliek.

Zobraziť podskupiny – označte túto možnosť pre zobrazenie podskupín aktuálne zvolenej skupiny.

Nespravované počítače (klienty v sieti, ktoré nemajú nainštalovaného ERA Agenta alebo bezpečnostný produkt spoločnosti ESET) sa zvyčajne zobrazujú v skupine Stratené a nájdené.

Môžete vybrať konkrétne zariadenie alebo zrušiť výber konkrétnych položiek kliknutím na začiarkavacie políčko vybrať všetko, nachádzajúce sa v hornej časti.

Klienty môžete presúvať medzi jednotlivými skupinami pomocou podržania tlačidla myši (drag and drop).

Pomocou roletového menu, ktoré sa nachádza pod filtrami, môžete obmedziť zobrazovanie klientov (počítače/mobilné zariadenia). Sú dostupné tieto kategórie:

Možnosť Všetky zariadenia zobrazí všetky klientske počítače bez filtrovania. Následne môžete zoznam počítačov zúžiť použitím filtra, prípadne môžete použiť aj kombinácie všetkých vyššie uvedených filtrov.

Chránené ESET produktom (zariadenie s nainštalovaným bezpečnostným produktom od spoločnosti ESET)

ESET Remote Administrator (jednotlivé komponenty ERA, ako napríklad Agent, Server, RD Sensor, Proxy atď.)

Iné (Zdieľaná lokálna vyrovnávacia pamäť, Virtuálne zariadenie, Enterprise Inspector Agent, Enterprise Inspector Server) Po zvolení jednej z možností sa v zozname zobrazia iba klientske zariadenia zodpovedajúce vášmu výberu.

computer_filters

Prostredníctvom kontextového menu (ikona icon_cogwheel) vedľa už existujúcej skupiny môžete vytvoriť novú statickú alebo dynamickú skupinu, vytvoriť novú úlohu alebo vybrať niektorú inú z dostupných akcií.

 

Kliknutím na konkrétne zariadenie otvoríte kontextové menu obsahujúce akcie, ktoré sú pre dané zariadenie dostupné. Toto menu je možne otvoriť aj použitím tlačidla Akcie v spodnej časti okna.

Computers_actions

Pre vykonanie akcií kliknite na tlačidlo Akcie. Pre bližšie informácie o rôznych typoch ikon a stavoch si pozrite Legendu ikon.