Aktualizácia súčastí programu ESET Remote Administrator

Úloha Aktualizácia súčastí Remote Administrator sa používa na aktualizáciu súčastí ERA (ERA Agent, ERA Proxy, ERA Server, Web Console a MDM) napríklad vtedy, keď chcete aktualizovať ERA z verzie 6.1.28.0, 6.1.33.0, 6.2.x., 6.3.x, 6.4.x na verziu 6.5.x.

icon_details_hoverPoznámka:

Viac informácií nájdete v časti Aktualizácia súčastí. Ďalšie inštrukcie súvisiace s aktualizáciou nástroja ESET Remote Administrator na najnovšiu verziu (6.x) nájdete v našom článku Databázy znalostí.

icon_section Základné

Zadajte základné informácie o úlohe, napr. Názov, Popis a Typ úlohy. Typ úlohy (pozrite si zoznam vyššie) definuje nastavenia a správanie danej úlohy. V tomto prípade môžete použiť úlohu Aktualizácia súčastí Remote Administrator.

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Nastavenia

Označte začiarkavacie políčko vedľa možnosti Súhlasím s licenčnou dohodou koncového používateľa aplikácie, ak s ňou súhlasíte. Viac informácií nájdete v časti Správa licencií alebo v časti EULA.

Referenčný Remote Administrator Server – zo zoznamu vyberte verziu ERA Servera. Všetky súčasti ERA budú aktualizované na verzie kompatibilné s vybraným serverom.

Automaticky reštartovať, keď je to potrebné – táto funkcia umožňuje vynútenie reštartu operačného systému klienta, ak to inštalácia vyžaduje.

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish