Manuálna kontrola

Úloha Manuálna kontrola vám umožňuje manuálne spustiť kontrolu klientskeho počítača. Kliknite na možnosť Nová úloha... a môžete začať nastavovať úlohu.

icon_section Základné

Zadajte základné informácie o úlohe, napr. Názov, Popis a Typ úlohy. Typ úlohy (pozrite si zoznam vyššie) definuje nastavenia a správanie danej úlohy. V tomto prípade môžete použiť úlohu Manuálna kontrola.

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Nastavenia

Po kontrole vypnúť počítač – po označení tejto možnosti bude počítač po skončení kontroly vypnutý.

Profil kontroly – vyberte profil kontroly z roletového menu:

Hĺbková kontrola – toto prednastavený profil na klientskych počítačoch. Je nastavený na najpodrobnejšiu kontrolu systému, avšak vyžaduje najviac času a zdrojov.

Smart kontrolapomocou Smart kontroly je možné rýchlo skontrolovať počítač a vyliečiť infikované súbory bez potreby zásahu používateľa. Výhodou Smart kontroly je jednoduchá obsluha bez potreby nastavovania. Kontrolujú sa všetky súbory na lokálnych diskoch. Detegované infiltrácie budú automaticky vyliečené alebo zmazané. Úroveň liečenia je automaticky nastavená na štandardnú hodnotu.

Kontrola z kontextového menu – tento typ kontroly kontroluje počítače pomocou predvoleného profilu. Môžete vybrať ciele kontroly.

Vlastný profil – vlastná, resp. prispôsobená kontrola je užitočná v prípade, že chcete vybrať konkrétne ciele kontroly a metódy samotnej kontroly. Výhodou je možnosť podrobného nastavenia všetkých parametrov kontroly. Tieto nastavenia sa dajú uložiť do tzv. profilov, čo umožňuje vykonávať pravidelnú vlastnú kontrolu počítača s vašimi obľúbenými nastaveniami. Pred spustením úlohy s vlastným profilom musí byť vytvorený profil. Po zvolení vlastného profilu z roletového menu zadajte názov profilu do poľa Vlastný profil.

Liečenie

Predvolená je možnosť Kontrolovať s liečením. To znamená, že infikované súbory budú automaticky liečené. Ak to nebude možné, budú presunuté do karantény.

Ciele kontroly

Táto možnosť je takisto predvolene zapnutá. Pri použití týchto nastavení budú kontrolované všetky ciele špecifikované v profile kontroly. Po vypnutí tejto možnosti musíte manuálne zadať ciele kontroly do poľa Pridať cieľ. Zadajte názov cieľa do textového poľa a kliknite na možnosť Pridať. Cieľ bude zobrazený nižšie v poli Ciele kontroly. Cieľom kontroly môže byť napr. súbor alebo umiestnenie. Môžete prípadne spustiť aj vopred definovanú kontrolu použitím ktorýchkoľvek z nižšie uvedených reťazcov ako Cieľ kontroly:

Ciele kontroly

Kontrolované lokality

${DriveRemovable}

Všetky vymeniteľné jednotky a zariadenia

${DriveRemovableBoot}

Boot sektory všetkých vymeniteľných jednotiek

${DriveFixed}

Pevné disky (HDD, SSD)

${DriveFixedBoot}

Boot sektory pevných diskov

${DriveRemote}

Sieťové disky

${DriveAll}

Všetky dostupné jednotky

${DriveAllBoot}

Boot sektory všetkých jednotiek

${DriveSystem}

Systémové jednotky

${Share}

Zdieľané disky

${Boot}

Hlavný boot sektor

${Memory}

Operačná pamäť

light-bulbPríklad: Ciele kontroly

Nižšie sú uvedené príklady, ako používať parametre cieľov kontroly v rámci Manuálnej kontroly:

Súbor: C:\Users\Data.dat

Priečinok C:\MyFolder

Unix cesta alebo súbor /usr/data

Windows umiestnenie UNC \\server1\scan_folder

Vopred definovaný reťazec ${Memory}

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish