Vrátenie zmien aktualizácie modulov

V prípade, že aktualizácia modulov spôsobuje problémy, prípadne nechcete aktualizovať moduly na všetkých klientskych počítačoch (napríklad na účely testovania alebo pri používaní predbežných aktualizácií), môžete použiť úlohu Vrátenie zmien aktualizácie modulov. Po použití tejto úlohy sa moduly vrátia do svojej predchádzajúcej verzie.

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Nastavenia

Rozbaľte túto sekciu a podľa vlastných potrieb upravte nastavenia pre vrátenie zmien aktualizácie modulov.

Akcia

Povoliť aktualizácie – aktualizácie budú povolené a klient obdrží najbližšiu dostupnú aktualizáciu modulov.

Vrátiť zmeny a pozastaviť aktualizácie na – aktualizácie budú pozastavené na čas nastavený v roletovom menu Interval vypnutia (24, 36, 48 hodín alebo do zrušenia). Povolením možnosti Do zrušenia vystavujete počítač možným bezpečnostným rizikám.

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish