Vypnutie počítača

Pomocou úlohy Vypnúť počítač môžete vypnúť alebo reštartovať klientsky počítač. Kliknite na Nová úloha... pre nastavenie vašej úlohy.

icon_section Základné

Zadajte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne popis do poľa Popis a typ úlohy do poľa Typ úlohy. Typ úlohy (pozrite si zoznam vyššie) definuje nastavenia a správanie danej úlohy. V tomto prípade môžete použiť úlohu Vypnúť počítač.

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Nastavenia

Reštart počítača – vyberte túto možnosť, ak chcete po dokončení úlohy reštartovať počítač. Ak chcete počítače vypnúť, ponechajte túto možnosť neoznačenú.

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish