Sprievodca vytvorením statickej skupiny

V sekcii Počítače > Skupiny vyberte jednu zo statických skupín. Kliknite na ikonu icon_cogwheel A vyberte možnosť Nová statická skupina. Statické skupiny môžete vytvoriť aj v sekcii Skupiny na karte Správca. Kliknite na tlačidlo Skupina alebo na ikonu icon_cogwheel vedľa názvu statickej skupiny.

icon_section Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú skupinu. V prípade potreby môžete zmeniť Nadradenú skupinu. Štandardne je nadradenou skupinou skupina, ktorú ste vybrali pri vytváraní novej statickej skupiny. Ak chcete zmeniť nadradenú skupinu, kliknite na možnosť Zmeniť nadradenú skupinu a označte príslušnú nadradenú skupinu zo stromovej štruktúry. Nadradená skupina novej statickej skupiny musí byť tiež statická skupina. Je to preto, lebo dynamická skupina nemôže mať statické podskupiny. Pre vytvorenie novej statickej skupiny kliknite na Dokončiť.

admin_new_static_group_wizard