Poradie skupín

Politiky môžu byť priradené ku skupinám a aplikované v určitom poradí. Pravidlá popísané nižšie určujú poradie, v akom budú politiky aplikované na klienty.

1.Pravidlo 1 : Statické skupiny sú prechádzané od svojho koreňa, čiže od statickej skupiny Všetko.

2.Pravidlo 2 : Na každej úrovni sú najprv prechádzané statické skupiny danej úrovne v poradí, v akom sú zobrazené v stromovej štruktúre. Toto prechádzanie sa nazýva aj prehľadávanie do šírky (Breadth-first search).

3.Pravidlo 3 : Po prejdení všetkých statických skupín danej úrovne, začnú byť prechádzané aj dynamické skupiny.

4.Pravidlo 4 : V dynamickej skupine je každá podskupina prechádzaná v poradí, v akom sa nachádza v zozname.

5.Pravidlo 5 : Ak sa na akejkoľvek úrovni dynamickej skupiny nachádza podskupina, ktorá obsahuje ďalšie podskupiny, budú prechádzané aj tie. Až keď sa už v rámci danej dynamickej skupiny nevyskytujú žiadne ďalšie podskupiny, budú prechádzané ostatné dynamické skupiny. Toto prechádzanie sa nazýva aj prehľadávanie do hĺbky (Depth-first search).

6.Pravidlo 6 : Prechádzanie skončí pri klientskom počítači.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Politika je aplikovaná na počítač. To znamená, že prechádzanie stromovej štruktúry skupín sa skončí pri klientskom počítači, na ktorom má byť politika aplikovaná.

Admin_policies_and_groups

Poradie, v akom budú politiky aplikované na jednotlivých počítačoch z príkladu, bude na základe vyššie uvedených pravidiel nasledujúce (All = koreňová skupina Všetko; SG = statická skupina; DG = dynamická skupina):

PC1:

1.ALL

2.SG1

3.PC1

PC2:

1.ALL

2.SG1

3.DG1

4.PC2

PC3:

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.PC3

PC4:

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.DG4

5.DG5

6.DG6

7.PC4