Správa licencií

ESET Remote Administrator používa úplne nový systém na správu licencií. Vaše licencie môžete jednoducho spravovať prostredníctvom nástroja ESET Remote Administrator. Zakúpením licencie pre akýkoľvek produkt spoločnosti ESET určený pre firmy automaticky získate prístup k nástroju ESET Remote Administrator.

icon_details_hoverPoznámka:

Bezpečnostný produkt spoločnosti ESET môžete aktivovať pomocou nástroja ESET Remote Administrator. Toto sa vzťahuje aj na staršie verzie.

Ak už máte prihlasovacie meno a heslo, ktoré vám boli vydané spoločnosťou ESET, môžete ich konvertovať na licenčný kľúč. Viac informácií nájdete v časti Konvertovanie licenčných prihlasovacích údajov na licenčný kľúč. Prihlasovacie meno a heslo boli nahradené Licenčným kľúčom/Verejným ID licencie. Licenčný kľúč je jedinečný reťazec znakov, ktorý je používaný na identifikáciu vlastníka licencie a samotnú aktiváciu produktu. Verejné ID je krátky reťazec znakov, ktorým sa identifikuje tretia strana využívajúca licenciu (napr. bezpečnostný správca zodpovedný za správu jednotiek).

Bezpečnostný správca je osoba, ktorá spravuje licencie a nemusí to byť samotný vlastník licencie. Vlastník licencie môže poveriť bezpečnostného správcu správou licencií. Ak bezpečnostný správca toto poverenie prijme, obdrží oprávnenia na správu licencií. Vlastníkom licencie odporúčame vytvoriť si vlastný účet bezpečnostného správcu.

Licencie môžu byť spravované v tejto časti alebo online kliknutím na Otvoriť ELA (ESET License Administrator), prípadne použitím webového rozhrania nástroja ESET License Administrator (viac informácií nájdete v časti Bezpečnostný správca).

Povolenia na prístup k správe licencií

Každému používateľovi je možné prideliť povolenie na prístup k licenciám. Povolenia sú platné len pre licenciu, ktorá je zahrnutá v statickej skupine, ku ktorej je daná sada povolení priradená. Každý typ povolení umožňuje používateľovi vykonávať iné akcie.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Nový bezpečnostný model v ERA 6.5 priniesol zmeny v správe licencií. Len správcovia, ktorých domácou skupinou je skupina Všetko a ktorí majú pridelené povolenia na zápis pre licencie (umiestnené v skupine Všetko), môžu pridávať a odstraňovať licencie. Každá licencia je identifikovaná Verejným ID a môže obsahovať jednu alebo viacero jednotiek. Licencie môže ostatným používateľom (správcom s menším rozsahom povolení) distribuovať len hlavný správca (účet Administrator). Licenciu nie je možné rozdeliť.

Práca v ERA Web Console

Sekcia Správa Licencií je v nástroji ESET Remote Administrator dostupná z hlavného menu v časti Správca > Správa licencií.

Licencie sú identifikovateľné podľa verejného identifikačného čísla. V nástrojoch ESET License Administrator a ERA je každá licencia identifikovaná podľa Verejného ID licencie, Typu licencie a Označení:

Typ licencie môže byť: Platená (platená licencia), Skúšobná (skúšobná licencia) a NFR (nepredajná licencia).

Označenia môžu byť MSP, Biznis a Spotrebiteľ.

Podľa ikon ľahko rozpoznáte, akým spôsobom ste danú licenciu do ERA odovzdali: icon_offline_license offline licenčný súbor, icon_license_owner licenčný kľúč alebo pomocou icon_security_admin účtu bezpečnostného správcu.

Pre zmenu režimu výberu z jednej na viac položiek použite možnosť Režimy. Kliknite na modes šípku v pravom hornom rohu a vyberte si z kontextového menu:

icon_singleselect_default Režim jedného výberu – umožňuje označiť jednu položku zo zoznamu.

icon_multiselect_default Režim viacerých výberov – umožňuje pomocou začiarkavacích políčok označiť viac položiek.

icon_reload Obnoviť – umožňuje obnoviť/opätovné načítať zobrazené informácie.

expand_default Zobraz všetky položky – umožňuje zobraziť všetky informácie.

collapse_default Zobraz len hlavné sekcie – umožňuje skryť všetky informácie.

list_license_type

Nachádza sa tu aj Názov produktu, pre ktorý je licencia určená.

Celkový Stav licencie (zobrazí sa upozornenie, ak licencia vypršala, došlo k prekročeniu počtu povolených licencií atď.).

Počet Jednotiek, ktoré môžu byť aktivované pomocou tejto licencie a počet offline jednotiek.

Počet Podjednotiek serverových produktov spoločnosti ESET (poštové schránky, ochrana brán, pripojenia).

Dátum vypršania platnosti licencie.

Meno vlastníka licencie a Kontakt.

Stav licencie sa zobrazuje pre aktívnu položku menu.

icon_success Zelená – vaša licencia je úspešne aktivovaná.

validation-status-icon-error Červená – licencia nie je registrovaná pomocou nástroja ESET License Administrator alebo jej platnosť vypršala.

validation-status-icon-warning Oranžová – vaša licencia je vyčerpaná alebo sa blíži dátum uplynutia jej platnosti (ostáva 30 dní).

Synchronizácia licencií

Licencie sa synchronizujú s portálom ESET License Administrator automaticky jedenkrát denne. V prípade potreby môžete synchronizáciu vykonať manuálne kliknutím na tlačidlo Synchronizovať licencie.

Filter prístupovej skupiny

access_group

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

Pridanie licencie alebo licenčného kľúča

Kliknite na Pridať licencie a vyberte metódu, ktorú chcete použiť na pridanie novej licencie:

1.Licenčný kľúč – zadajte platný licenčný kľúč a kliknite na Pridať licenciu. Licenčný kľúč bude overený pomocou aktivačného servera a pridaný do zoznamu.

2.Účet bezpečnostného správcu – pripojenie účtu bezpečnostného správcu a všetkých jeho licencií do časti Správa licencií.

3.Licenčný súbor – vyberte licenčný súbor (.lf) a kliknite na Pridať licenciu. Licenčný súbor bude overený a licencia pridaná do zoznamu.

Odstránenie licencií

Označte licenciu v zozname a kliknutím ju odstráňte. Budete vyzvaný na potvrdenie tejto akcie. Odstránenie licencie však nedeaktivuje produkt. Vaše bezpečnostné produkty ESET zostanú aktivované aj po odstránení licencie pomocou Správy licencií ERA.

Licencie môžu byť distribuované na klientske stanice s nainštalovanými bezpečnostnými produktmi spoločnosti ESET pomocou dvoch úloh:

Inštalácia softvéru

Aktivácia produktu

light-bulbPríklad: Ako môže hlavný správca (Administrator) zdieľať licencie so správcami v jednotlivých pobočkách firmy

Okrem samotného Správcu (účet Administrator) sú v ERA vytvorený traja používatelia, pričom každý má svoju vlastnú domácu skupinu:

John, San Diego

Larry, Sydney

Makio, Tokyo

Správca naimportuje 3 licencie. Tieto licencie budú zahrnuté v statickej skupine Všetko a ostatní používatelia ich nebudú môcť použiť.

licenses_3

Správca môže kliknúť na ikonu ozubeného kolesa icon_config vedľa licencie, ktorú chce priradiť k určitému používateľovi. Následne je potrebné kliknúť na move_default Prístupová skupina > move_default Presunúť a vybrať skupinu, ku ktorej má daný používateľ prístupové povolenia. V prípade používateľa John je potrebné kliknúť na skupinu San Diego. Používateľ John musí mať pridelené povolenie na použitie Licencií v skupine San Diego.

Akonáhle sa používateľ John prihlási do ERA Web Console, bude môcť vidieť a použiť len tú licenciu, ktorá bola presunutá do jeho skupiny. Správca by mal tento postup následne zopakovať aj pre ostatných používateľov (Larry a Makio); používatelia vidia len svoje licencie, kým správca vidí všetky licencie.

licenses_1