Inštalátory

Táto sekcia vám umožňuje vytvárať inštalačné balíky pre nasadenie ERA Agenta na klientske počítače. Inštalačné balíky sú uložené v ERA Web Console a je možné ich kedykoľvek upravovať a v prípade potreby ich opätovne stiahnuť.

1.Kliknite na Správca > Inštalátory > Vytvoriť inštalátor.

2.Zvoľte typ inštalátora, ktorý chcete vytvoriť. Sú dostupné tieto možnosti:

All-in-one inštalačný balík
Postupujte podľa krokov uvedených v kapitole Vytvorenie all-in-one inštalátora pre ERA Agenta, ktorá vás prevedie procesom vytvorenia a konfigurácie inštalačného balíka s pokročilými možnosťami nastavenia. Tieto možnosti zahŕňajú nastavenia Politiky pre ERA Agenta a bezpečnostné produkty ESET, Názov hostiteľa ERA Servera a Port, ako aj možnosť zvoliť Nadradenú skupinu.

icon_details_hoverPoznámka:

Po vytvorení a stiahnutí all-in-one inštalátora máte dve možnosti, ako ERA Agenta nasadiť:

lokálne priamo na klientskom počítači,

použitím nástroja na nasadenie, ktorý umožňuje nasadiť ERA Agenty naraz na viacero klientskych počítačov.

Live inštalátor agenta

Postupujte podľa krokov uvedených v kapitole Vytvorenie Live inštalátora ERA Agenta, ktorá vás prevedie procesom vytvorenia a konfigurácie inštalátora. Tento typ nasadenia ERA Agenta je užitočný v prípade, že vám nevyhovuje vzdialené ani lokálne nasadenie. V takomto prípade môžete odoslať Live inštalátor ERA Agenta prostredníctvom e-mailu a nasadenie ponechať na používateľovi. Live inštalátor ERA Agenta môžete tiež spustiť z vymeniteľného média (napr. z USB kľúča).

GPO alebo SCCM

Filter prístupovej skupiny

access_group

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

Inštalátory a povolenia

Používateľ môže vytvárať a upravovať inštalátory zahrnuté v skupinách, v rámci ktorých má pridelené povolenie na zápis pre Uložené inštalátory.

icon_details_hoverPoznámka:

Pri vytváraní inštalátorov ERA Agenta bude používateľ pracovať s certifikátmi. Používateľ musí mať pridelené povolenie na použitie Certifikátov s prístupom k statickej skupine, kde sa nachádzajú certifikáty. Používateľ bude môcť nasadzovať ERA Agenta len v prípade, že mu bolo pridelené povolenie na použitie certifikačnej autority, ktorou je podpísaný samotný certifikát servera. Informácie o tom, ako udeliť prístupové práva k certifikátom bez možnosti prístupu k certifikačným autoritám, nájdete v tomto príklade.

Používateľ potrebuje mať pridelené povolenie na použitie politík (kategória povolení Politiky) zvolených pri vytváraní all-in-one inštalátora, GPO inštalátora alebo SCCM skriptu v časti Pokročilé > Počiatočná konfigurácia inštalátora > Typ konfigurácie .

Používateľ potrebuje mať pridelené povolenie na použitie licencií (kategória povolení Licencie), pokiaľ je v statickej skupine pridaná licencia.

light-bulbPríklad: Ako používateľovi povoliť vytváranie inštalátorov

Správca (Administrator) chce používateľovi s názvom John povoliť vytvárať a upravovať inštalátory v skupine Johnova skupina. Správca musí vykonať nasledujúce kroky:

1.Vytvoriť novú statickú skupinu nazvanú Johnova skupina.

2.Vytvoriť novú sadu povolení.

a.nazvať ju Povolenia pre Johna – vytváranie inštalátorov

b.pridať skupinuJohnova skupina do sekcie icon_section Statické skupiny

c.v sekcii icon_section Oprávnenia k funkciám je potrebné zvoliť nasledujúce povolenia

Zapísať pre kategóriu Uložené inštalátory

Použiť pre kategóriu Certifikáty

Zapísať pre kategóriu Skupiny a počítače

d.uložiť sadu povolení kliknutím na Dokončiť

3.Vytvoriť novú sadu povolení.

a.nazvať ju Povolenia pre Johna – certifikáty

b.pridať skupinu Všetko do sekcie icon_section Statické skupiny

c.v sekcii icon_section Oprávnenia k funkciám je potrebné zvoliť povolenie na Zápis pre kategóriu Certifikáty

d.uložiť sadu povolení kliknutím na Dokončiť

Tieto povolenia sú minimálnou požiadavkou pre umožnenie používania inštalátorov (vytváranie a úprava).

4.Vytvoriť nového používateľa.

a.nazvať ho John

b.v sekcii icon_section Základné zvoliť skupinu Johnova skupina ako domácu skupinu

c.nastaviť pre tohto nového používateľa heslo

d.v sekcii icon_section Sady povolení vybrať Povolenia pre Johna – certifikáty a Povolenia pre Johna – vytváranie inštalátorov

e.uložiť používateľa kliknutím na Dokončiť

admin_installers

Ako stiahnuť inštalátory z ponuky inštalátorov v ERA Web Console

1.Kliknite na Správca > Inštalátory.

2.Označte začiarkavacie políčko vedľa inštalátora, ktorý chcete stiahnuť.

3.Kliknite na Stiahnuť a vyberte správnu verziu inštalačného balíka.

Ako upravovať inštalátory v ponuke inštalátorov v ERA Web Console

1.Kliknite na Správca > Inštalátory.

2.Označte začiarkavacie políčko vedľa inštalátora, ktorý chcete upraviť.

3.Po kliknutí na Akcie > Upraviť budete môcť robiť v inštalačnom balíku úpravy.