Certifikáty

Certifikáty sú dôležitou súčasťou produktu ESET Remote Administrator. Sú potrebné na komunikáciu medzi ERA komponentmi a ERA Serverom. Aby mohli všetky komponenty komunikovať správne, všetky partnerské certifikáty musia byť platné a podpísané rovnakou certifikačnou autoritou.

V ERA Web Console môžete vytvoriť novú certifikačnú autoritu a partnerský certifikát. Ďalej postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

Vytvorenie novej certifikačnej autority

oImport verejného kľúča

oExport verejného kľúča

oExport verejného kľúča vo formáte BASE64

 

Vytvorenie partnerských certifikátov

oVytvorenie certifikátu

oExport certifikátu

oVytvorenie APN certifikátu

oZneplatnenie certifikátu

oVyužitie certifikátu

oNastavenie nového certifikátu pre ERA Server

oVlastné certifikáty pre ESET Remote Administrator

oCertifikát s končiacou platnosťou – hlásenie a nahradenie

validation-status-icon-warning Dôležité:

Operačný systém macOS/OS X nepodporuje certifikáty, ktorých platnosť skončí 19. januára 2038 a neskôr. ERA Agent bežiaci na operačnom systéme macOS/OS X nebude schopný pripojiť sa k ERA Serveru.

icon_details_hoverPoznámka:

Pre všetky certifikáty a certifikačné autority vytvorené počas inštalácie súčastí nástroja ERA musí byť hodnota „Platné od“ nastavená na 2 dni pred vytvorením certifikátu.

Pre všetky certifikáty a certifikačné autority vytvorené v ERA Web Console musí byť hodnota „Platné od“ nastavená na 1 deň pred vytvorením certifikátu. Dôvodom je pokryť všetky možné časové odchýlky medzi všetkými dotknutými systémami.

Napríklad, certifikačná autorita a certifikát vytvorený 12. januára 2017 počas inštalácie bude mať prednastavenú hodnotu „Platné od“ na 10. január 2017 00:00:00 a certifikačná autorita a certifikát vytvorený 12. januára 2017 v ERA Web Console bude mať prednastavenú hodnotu „Platné od“ na 11. január 2017 00:00:00.