Dvojúrovňová autentifikácia

Dvojúrovňová autentifikácia (2FA) poskytuje najbezpečnejšiu formu prihlásenia do ERA Web Console.

Dvojúrovňovú autentifikáciu pre konkrétneho používateľa je možné zapnúť len v prípade, že máte pridelené povolenie na zápis, ktoré vám umožňuje robiť zmeny v nastaveniach daného používateľa. Akonáhle je táto funkcia zapnutá, daný používateľ si musí pred prihlásením do ERA Web Console nastaviť dvojúrovňovú autentifikáciu. Cez SMS správu mu bude doručený odkaz, pomocou ktorého si zobrazí postup na nastavenie dvojúrovňovej autentifikácie.

Dvojúrovňová autentifikácia je zabezpečená technológiou ESET Secure Authentication od spoločnosti ESET. ESET Secure Authentication nie je potrebné inštalovať, ERA sa automaticky prihlási na servery spoločnosti ESET pre overenie používateľov, ktorí sa pokúšajú prihlásiť do ERA Web Console.

Používatelia, pre ktorých je povolená dvojúrovňová autentifikácia, sa musia prihlásiť do nástroja ESET Remote Administrator pomocou ESET Secure Authentication.

icon_details_hoverPoznámka:

Serverom asistovaná inštalácia nie je povolená pre používateľov s dvojúrovňovou autentifikáciou.