Licencie – pridanie novej licencie

ESET Remote Administrator má svoju vlastnú Správu licencií, ktorá je dostupná z hlavného menu v sekcii Správca > Správa licencií.

Pridať licenciu môžete troma metódami: môžete zadať Licenčný kľúč, zadať prihlasovacie údaje Bezpečnostného správcu alebo odovzdať Offline licenčný súbor.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Nový bezpečnostný model v ERA 6.5 priniesol zmeny v správe licencií. Len správcovia, ktorých domácou skupinou je skupina Všetko a ktorí majú pridelené povolenia na zápis pre licencie (umiestnené v skupine Všetko), môžu pridávať a odstraňovať licencie. Každá licencia je identifikovaná Verejným ID a môže obsahovať jednu alebo viacero jednotiek. Licencie môže ostatným používateľom (správcom s menším rozsahom povolení) distribuovať len hlavný správca (účet Administrator). Licenciu nie je možné rozdeliť.

icon_section Do poľa Licenčný kľúč napíšte alebo skopírujte licenčný kľúč, ktorý ste obdržali pri kúpe vášho bezpečnostného produktu od spoločnosti ESET. Ak používate staršie licenčné údaje (používateľské meno a heslo), prekonvertujte tieto údaje na licenčný kľúč. Ak licencia nie je registrovaná, spustí sa proces registrácie, ktorý prebieha v portáli ESET License Administrator (ERA poskytne platnú URL adresu na registráciu podľa pôvodu licencie).

active_add_license_key

icon_section Zadajte prihlasovacie údaje Bezpečnostného správcu (ERA zobrazí všetky delegované licencie v časti Správa licencií).

active_add_lic_SA

icon_section Offline licenčný súbor – skopírujte token licenčného súboru a zadajte ho na príslušné miesto v portáli ESET License Administrator, pričom uveďte aj informácie o produktoch, ktoré ERA môže spravovať.

icon_details_hoverPoznámka:

Podrobnejšie inštrukcie o stiahnutí offline licenčného súboru nájdete v častiach Vlastník licencie a Bezpečnostný správca.

active_add_offline_license

Po prihlásení sa do portálu ESET License Administrator označte začiarkavacie políčko vedľa možnosti Povoliť správu pomocou Remote Administratora a zadajte Server token (token licenčného súboru z ERA) do portálu ESET License Administrator pri generovaní offline licenčného súboru. V opačnom prípade nebude licenčný súbor akceptovaný nástrojom ESET Remote Administrator.

add_offline_license_file

Vráťte sa späť do sekcie v ERA – Správa licencií, vyberte možnosť Prehľadávať, nájdite offline licenčný súbor, ktorý ste exportovali pomocou nástroja ELA, kliknite na Odovzdať a napokon kliknite na tlačidlo Pridať licencie.

active_add_lic_token

Podľa ikon ľahko rozpoznáte, akým spôsobom ste danú licenciu do ERA odovzdali: icon_license_owner licenčný kľúč, icon_offline_license offline licenčný súbor alebo pomocou icon_security_admin účtu bezpečnostného správcu.

list_license_type

Licencie môžu byť distribuované na klientske stanice s nainštalovanými bezpečnostnými produktmi spoločnosti ESET pomocou dvoch úloh:

Inštalácia softvéru

Aktivácia produktu