Nieaktualne aplikacje

Aby sprawdzić, które komponenty programu ERA nie są aktualne, należy użyć raportu o nazwie Nieaktualne aplikacje.

Ten raport można utworzyć na dwa sposoby:

1.Dodaj nową konsolę i kliknij jeden z elementów w celu wyświetlenia ekranu, na którym widoczne będą szablony raportów. Z listy wybierz raport Nieaktualne aplikacje i kliknij opcję Dodaj.

2.Przejdź do pozycji Raporty, przejdź do kategorii Komputery, wybierz z listy pozycję Nieaktualne aplikacje , a następnie kliknij pozycję Generuj teraz. Raport zostanie wygenerowany i będzie można zapoznać się z danymi wyjściowymi.

Aby uaktualnić komponenty, należy użyć zadania klienta Uaktualnianie komponentów programu Remote Administrator.