Eksportowanie klucza publicznego

Eksportowanie klucza publicznego z urzędu certyfikacji:

1.Wybierz z listy urząd certyfikacji, którego chcesz użyć, i zaznacz pole wyboru obok niego.

2.Wybierz kolejno opcje Czynności > export_default Eksportuj klucz publiczny. Klucz publiczny zostanie wyeksportowany w postaci pliku .der. Wpisz nazwę klucza publicznego i kliknij opcję Zapisz.

icon_details_hoverUWAGA

Usunięcie domyślnego urzędu certyfikacji ERA i utworzenie nowego nie będzie miało oczekiwanego skutku. Należy również zmienić certyfikat serwera w ustawieniach serwera, a następnie uruchomić usługę serwera ERA.

Eksportowanie klucza publicznego w formacie Base64 z urzędu certyfikacji:

1.Wybierz z listy urząd certyfikacji, którego chcesz użyć, i zaznacz pole wyboru obok niego.

2.Wybierz kolejno opcje Czynności > export_default Eksportuj klucz publiczny jako Base64. Możesz także pobrać certyfikat kodowany w formacie Base64 jako plik. Powtórz ten krok w przypadku pozostałych certyfikatów komponentów, a także w przypadku urzędu certyfikacji.

export_public_key_cerf

icon_details_hoverUWAGA

W przypadku używania niestandardowych certyfikatów, które nie są w formacie Base64, należy je skonwertować na format Base64 (można też wyeksportować te certyfikaty w sposób opisany powyżej). To jedyny format akceptowany przez komponenty ERA na potrzeby łączenia się z serwerem ERA. Więcej informacji na temat konwertowania certyfikatów można znaleźć na stronie http://linux.die.net/man/1/base64 i stroniehttps://developer.apple.com/library/mac/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/base64.1.html. Na przykład:

'cat ca.der | base64 > ca.base64.txt'
'cat agent.pfx | base64 > agent.base64.txt'

Aby eksportować certyfikaty, użytkownik musi mieć uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z pełną listą uprawnień.