Pravila za predložak dinamičke grupe

Kada postavite pravila za predložak dinamičke grupe, možete se koristiti različitim operatorima za različite uvjete da biste ostvarili željeni scenarij.

U sljedećim se poglavljima objašnjavaju pravila i operacije koji se upotrebljavaju u predlošcima dinamičke grupe:

Kada računalo postaje član dinamičke grupe?

Opis operacije

Pravila i logički poveznici

Procjena pravila predloška

Kako stvoriti automatizaciju u programu ESET Remote Administrator

Predlošci dinamičkih grupa

Primjeri iz prakse – stvaranje određenog predloška dinamičke grupe