Pravila privatnosti

Tvrtka ESET, spol. s r. o., s registriranim sjedištem na adresi Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovačka Republika, registrirana u trgovačkom registru kojim upravlja Okružni sud Bratislava I, odjel Sro, broj unosa 3586/B, registracijski broj društva: 31 333 535, kao voditelj obrade podataka („ESET” ili „Mi”) želi biti transparentna u vezi s obradom osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika. Radi postizanja tog cilja, objavljujemo ova Pravila privatnosti isključivo u svrhu informiranja svojih korisnika („Krajnji korisnik” ili „Vi”) o sljedećim temama:

-obradi osobnih podataka,

-povjerljivosti podataka,

-pravima osoba čiji se podaci obrađuju.

Obrada osobnih podataka

Usluge koje pruža ESET implementirane u naš lokalno instalirani program pružaju se pod uvjetima Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika („EULA”), ali neki od njih mogu zahtijevati posebnu pažnju. Željeli bismo vam pružiti više informacija o obradi podataka povezanoj s pružanjem naših proizvoda i usluga. Pružamo različite usluge opisane u Licenčnom ugovoru za krajnjeg korisnika i dokumentaciji, poput upravljanja ESET-ovim sigurnosnim programima. Kako bi usluge funkcionirale, moramo prikupiti sljedeće:

-informacije o procesu instalacije, uključujući platformu na kojoj je instaliran naš program te informacije o radnjama i funkcionalnosti naših programa poput otiska prsta hardvera, ID-a instalacije, slike stanja memorije u slučaju pada, ID-a licence, IP adrese, MAC adrese i konfiguracijskih postavki programa koje mogu uključivati i upravljane uređaje;

-informacije o licenciranju poput ID-a licence i osobnih podataka kao što su ime, prezime, adresa i adresa e-pošte potrebne su u svrhu naplate, provjere izvornosti licence i pružanja naših usluga;

-kontaktne informacije i podaci sadržani u vašim zahtjevima za podršku mogu biti potrebni za pružanje usluge podrške. Ovisno o kanalu koji odaberete za kontakt s nama, možemo prikupiti vašu adresu e-pošte, telefonski broj, podatke o licenci, podatke o programu i opis vašeg slučaja za podršku. Možemo zatražiti da nam pružite i druge podatke radi olakšavanja usluge podrške poput generiranih dnevnika;

-podaci koji se odnose na upotrebu naših usluga potpuno su anonimni do kraja sesije. Osobni se podaci ne spremaju nakon što sesija završi.

Upravljanjem ESET-ovim sigurnosnim programima zahtijevaju se i lokalno pohranjuju podaci poput ID-a i naziva mjesta, naziva programa, podataka o licenci, podataka o aktivaciji i isteku te podataka o hardveru i softveru koji se odnose na upravljano računalo s instaliranim ESET-ovim sigurnosnim programom. Dnevnici koji se odnose na aktivnosti upravljanih ESET-ovih sigurnosnih programa i uređaja prikupljaju se i dostupni su kako bi olakšali upravljanje i nadzor funkcija i usluga bez automatskog slanja ESET-u.

Povjerljivost podataka

ESET je tvrtka koja djeluje diljem svijeta putem povezanih subjekata ili partnera kao dio naše mreže za distribuciju, usluge i podršku. Informacije koje ESET obrađuje mogu se prenijeti povezanim subjektima ili partnerima ili preuzeti od njih radi provedbe Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika, uključujući npr. pružanje usluga ili podrške ili naplatu. Možda će biti potrebno da prenesemo vaše podatke u zemlju u kojoj ne postoji odluka Europske komisije o odgovarajućoj zaštiti. Čak i u tom slučaju svaki prijenos informacija podložan je zakonodavstvu o zaštiti podataka i izvršava se samo ako je to potrebno. Mehanizam sustava zaštite privatnosti, standardne ugovorne klauzule, obvezujuća korporativna pravila ili drugi odgovarajući zaštitni mehanizam moraju biti utvrđeni bez iznimke.

Dajemo sve od sebe kako bismo spriječili čuvanje podataka dulje nego što je to potrebno dok pružamo programe i usluge iz Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika. Naše razdoblje zadržavanja podataka može biti dulje od razdoblja valjanosti vaše licence kako bismo vam dali vremena za jednostavnu i ugodnu obnovu. Minimizirani i pseudonimizirani statistički i anonimizirani podaci mogu se dodatno obraditi u statističke svrhe.

ESET provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti za potencijalne opasnosti. Dajemo sve od sebe kako bismo osigurali trajnu povjerljivost, integritet, dostupnost i otpornost sustava za obradu i usluga. Međutim, u slučaju povrede osobnih podataka koja uzrokuje opasnosti za vaša prava i slobode, spremni smo obavijestiti nadzorno tijelo, kao i osobe čiji se podaci obrađuju. Osoba čiji se podaci obrađuju ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu.

Prava osoba čiji se podaci obrađuju

Tvrtka ESET podliježe zakonskim odredbama Slovačke Republike i obvezuje nas zakonodavstvo o zaštiti podataka kao dio Europske unije. Svaka osoba čiji se podaci obrađuju ima sljedeća prava:

-pravo zatražiti od tvrtke ESET pristup svojim osobnim podacima,

-pravo na ispravak svojih osobnih podataka ako su netočni (također imate pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka),

-pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka,

-pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka,

-pravo usprotiviti se obradi i

-pravo na prenosivost podataka.

Smatramo da su svi podaci koje obrađujemo vrijedni i neophodni u svrhu našeg legitimnog interesa koji je pružanje usluga i proizvoda našim korisnicima.

Ako želite ostvariti svoje pravo kao osoba čiji se podaci obrađuju ili ako imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu, pišite nam na adresu:

ESET, spol. s r.o.

Službenik za zaštitu podataka

Einsteinova 24

85101 Bratislava

Slovačka Republika

dpo@eset.sk