Zaslon za prijavu

Da bi se prijavio na web-konzolu, korisniku su potrebni korisnički podaci za prijavu (korisničko ime i lozinka). Postoji i opcija prijave kao korisnik domene označavanjem potvrdnog okvira uz stavku Prijava na domenu (korisnik domene nije povezan s mapiranim grupama domene).

icon_details_hoverNAPOMENA

Ako iskusite probleme s prijavom ili primate poruke o pogrešci prilikom prijave, potražite prijedloge za rješavanje problema u odjeljku Otklanjanje poteškoća web-konzole.

Možete odabrati svoj jezik tako da kliknete na strelicu padajućeg popisa pokraj trenutačno odabranog jezika. Pojedinosti potražite u članku u bazi znanja.

Poništite odabir stavke Dopusti sesije u više kartica ako ne želite omogućiti otvaranje ERA web-konzole u više kartica u svom web-pregledniku.

Promijeni lozinku / Pokušaj s drugim računom omogućuje vam da promijenite lozinku ili da se vratite na zaslon prijave.

webconsole_change_password

Upravljanje sesijama i sigurnosne mjere:

Zaključavanje IP adrese za prijavu

Nakon 10 neuspješnih pokušaja prijave s iste IP adrese, daljnji pokušaji prijave s te IP adrese blokiraju se na približno 10 minuta. Zabrana IP adrese za prijavu nema utjecaja na postojeće sesije.

Zaključavanje uslijed pogrešne ID adrese za sesiju

Nakon korištenja 10 neispravnih ID-ova sesije s iste IP adrese daljnji pokušaji prijave s te IP adrese privremeno se blokiraju na približno 10 minuta. Ne broje se istekli ID-ovi sesije. Ako postoji istekla ID sesija u pregledniku, ne smatra se napadom. 15-minutna zabrana IP adrese odnosi se na sve akcije (uključujući i valjane zahtjeve). Zabrana se može ukloniti ponovnim pokretanjem servisa web-konzole (tomcat).