Karantena

U ovm odjeljku prikazuju se sve datoteke u karanteni na klijentskim uređajima. Datoteke treba poslati u karantenu ako ih nije moguće očistiti, ako ih nije sigurno ili preporučljivo izbrisati ili ako ih program tvrtke ESET pogrešno otkriva.

admin-quarantine

Datoteku u karanteni možete izbrisati ili je vratiti na prethodnu lokaciju. Možete upotrijebiti opciju Vrati uz izuzetak da biste spriječili ponovnu prijavu ESET-ovim programom.

Postoje dva načina za pristupanje karanteni:

1. Administrator > Karantena.

2. Pojedinosti računala > Prijetnje i karantena > Karantena.

Ako kliknete stavku u odjeljku Karantena, otvorit ćete izbornik Upravljanje karantenom.

details_default Prikaži pojedinosti – prikazuje izvorni uređaj, naziv i vrstu prijetnje, naziv objekta s punim putom, ključem, veličinom itd. datoteke.

icon_desktop Računala – otvara odjeljak Računala s filtriranim uređajima povezanim s datotekom u karanteni.

icon_delete Izbriši – uklanja datoteku iz karantene i zahvaćeni uređaj.

icon_restart_default Vrati – vraća datoteku na izvornu lokaciju.

icon_restart_default Vrati i izuzmi – vraća datoteku na izvornu lokaciju i izuzima je od skeniranja.

upload_default Prenesi – otvara zadatak Prenesi datoteku iz karantene.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Funkcija Prenesi preporučuje se samo za iskusne korisnike. Ako želite dalje istražiti datoteku u karanteni, možete je učitati u zajednički direktorij.