Konfiguriranje programa s ERA servera

Za konfiguriranje svog ESET-ova programa možete koristiti pravila na isti način kako biste i iz prozora za napredno podešavanje korisničkog sučelja proizvoda. Za razliku od pravila u servisu Active Directory, ERA pravila ne mogu prenositi skripte ili nizove naredbi.

Za ESET-ove sigurnosne proizvode verzije 6+ postoje opcije pod opcijama Korisničko sučelje > Elementi korisničkog sučelja > Statusi s dva svojstva:

Prikaži – status je prijavljuje na GUI-u klijenta

Pošalji - status se prijavljuje ERA-i

Primjeri upotrebe pravila za konfiguriranje ESET-ovih programa:

Postavke pravila ERA agenta

Postavke pravila ERA proxyja

Postavke pravila za ESET Rogue Detection Sensor

Stvaranje pravila za iOS MDM – Exchange ActiveSync račun

Stvaranje pravila za MDC radi aktivacije APNS-a za prijavu uređaja sa sustavom iOS